Naslovnica Akida Da li se mudžahidu koji je poginuo na moru oprašta čak i...

Da li se mudžahidu koji je poginuo na moru oprašta čak i dug?

640
poucna prica

Pitanje:

Da li je ovaj hadis vjerodostojan ili nije: “Šehidu se opraštaju svi grijesi, pa čak i dug i emanet”; i ako je vjerodostojan ko je ravija ovog hadisa?

Odgovor:

Zahvala pripada Allahu, neka je salavat i selam na Allahova Poslanika, njegovu porodicu i sve ashabe, a zatim:

U jednom hadisu je došlo: “Šehidu na kopnu se opraštaju svi grijesi osim duga i emaneta, a šehidu na moru se opraštaju svi grijesi pa čak i dug i emanet.”, bilježi ga Ebu Nu'ajm u knjizi “El-Hilje”, i Ed-Dejlemi u knjizi “El-Firdeus”, a Albani ga je ocijenio daifom (slabim).

Ovom hadisu oponira drugi rivajet koji je vjerodostojniji od njega, a u kojem se ne pravi razlika između kopna i mora. Također, ovo ujedno potvrđuje neispravnost ovog djela hadisa te njegovo odbacivanje. Imam Muslim bilježi u svom Sahihu od Ebu Katade, radijellahu anhu, a koji prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je jednom prilikom ustao i podsjetio prisutne da su džihad na Allahovom putu i vjerovanje u Allaha najbolja djela.

Tada je neki čovjek ustao i upitao: Allahov Poslaniče, ako ja poginem na Allahovom putu, hoće li mi biti oprošteni grijesi?

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu je rekao: „Hoće, ako pogineš na Allahovom putu, ako budeš strpljiv i budeš se nadao Allahovoj nagradi i pogineš hrabro, a ne bježeći.“

Potom je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, priupitao: „Šta si ti ono pitao?“

Čovjek je rekao: Šta misliš, ako ja poginem na Allahovom putu, hoće li mi biti oprošteni grijesi?

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Hoće, ako budeš strpljiv i ako se budeš nadao Allahovoj nagradi i ne budeš bježao, osim duga. Zaista mi je Džibril, alejhis-selam, to sada saopćio.“ (Muslim/1885), Nesai/3157)

A Uzvišeni Allah najbolje zna.

Izvorhttp://fatwa.islamweb.net/
Prevod: Menhedž