Naslovnica Akida Dozvoljeno i zabranjeno traženje pomoći od stvorenja

Dozvoljeno i zabranjeno traženje pomoći od stvorenja

405
Akida

Traženje pomoći od stvorenja može imati sljedeće situacije:

Prva situacija: Traženje pomoći od stvorenja koje je živo i prisutno u onome što može učiniti i njen propis zavisi od onoga što se traži

Ako se radi o traženju pomoći u nečemu što je dobročinstvo, onda ono biva dozvoljeno onome ko pomoć traži, a propisano onome ko pomaže.

Uzvišeni kaže: Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu.“1

I kaže o Zulkarnejnu: Bolje je ono što mi je Gospodar moj dao” – reče on. “Nego, samo vi pomozite meni što više možete, i ja ću između vas i njih zid podići.”2

Ukoliko je riječ o traženju pomoću u nečemu što je dozvoljeno, u tom slučaju i onome ko traži, a i onome od koga se traži, dozvoljeno je sudjelovanje u tome.

Onaj ko pomaže imaće za to nagradu i sevap, i ta vrsta pomoći u njegovom slučaju je propisana, jer Uzvišeni veli:

… i dobro činite – Allah, zaista, voli one koji dobra djela čine.3

Ako se radi o traženju pomoći u nečemu što je grijeh, onda nije dozvoljeno ni onome ko traži, a ni onome od koga se traži, jer Uzvišeni veli:

…a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu.“4

Druga situacija: Traženje pomoći od stvorenja koje je živo i prisutno, u onome što samo Allah može učiniti

Primjer ovome je da se traži kiša, vjetar, ili njihovo zaustavljanje, i sl.

Traženje ove vrste pomoći je veliki širk koji čovjeka izvodi iz vjere, jer onaj ko je traži od stvorenja čini Allahu širk i pripisuje Mu sudruga u rububijjetu (stvaranju i upravljanju).

Treća situacija: Traženje pomoći od stvorenja koje nije prisutno, bez obzira bilo živo ili mrtvo, u onome što može uraditi kada bi bilo prisutno ili u onome što ne može kada bi bilo prisutno

Traženje pomoći od stvorenja koje nije prisutno. – Primjer ovome je da utopljenik doziva osobu koja nije tu da mu pomogne i izbavi ga.

Traženje pomoći od umrlih u onome što bi oni mogli učiniti, da su živi. – Primjer tome je i da čovjek doziva umrle da mu pomognu u gašenju kuće.

Traženje pomoći od stvorenja, kakvo god da je ono, u onome što samo Allah može, kao npr. da čovjek traži od njega povećanje nafake ili izlječenje bolesnog ili spuštanje kiše.

Ova vrsta je veliki širk koji izvodi van okvira vjere, jer onaj ko traži pomoć u ove tri situacije ima uvjerenje da stvorenje od kojeg traži korist zna gajb (nevidljivi svijet, budućnost), da ima moć kojom upravlja svemirom, da mrtvi mogu djelovati i nakon smrti.

U svim ovim situacijama čini se Allahu širk i pripisuje Mu se sudrug u rububijjetu (stvaranju i upravljanju), što je isključivo Allahovo pravo.

Iz knjige “Srčani ibadeti – vjerovanje Bošnjaka između ispravnog i pogrešnog”,
Autor: mr. Jakub Alagić
Priprema i naslov: Menhedž

Bilješke:

1. El-Maide, 2.
2. El-Kehf, 95.
3. El-Bekare, 195.
4. El-Maide, 2.