Naslovnica Daije Husejn Jakub Gdje su oni iskreni, koji imaju samo jedno lice?

Gdje su oni iskreni, koji imaju samo jedno lice?

981
Licemjerstvo munafikluk

Dragi brate, da li u našem vremenu znaš čovjeka sa dva lica? Ja ne znam! Većina ljudi danas ima deset lica, a ne dva. Naprotiv, ima onih koji imaju dvadeset, pedeset i sto lica, gotovo da više i ne možeš naći dvoličnjaka! Gdje su oni iskreni, koji imaju samo jedno lice? Gospodaru naš, učini nas od Tvojih iskrenih robova!

Da, draga braćo, često naiđeš u mesdžidu na insana da s tobom stane u safu, njegova noga je uz tvoju nogu, rame uz tvoje rame i njegova glava pored tvoje na sedždi obraća se svome Gospodaru i moli. Šapuće najljepše riječi, a kada izađe iz mesdžida, izlazi s drugim licem. Kada uđe u svoju kuću sa ženom i djecom ulazi s trećim licem. Na poslu sa četvrtim, kada je u kontaktu sa tuđim ženama blag i dobar s petim licem, a kada je u kontaktu sa ljudima namršten sa šestim licem. Kada se ophodi prema pretpostavljenim i onima koji su iznad njega, poput direktora i drugih, sa sedmim licem, a sa siromašnim i slabim s osmim licem, devetim, desetim itd.

Ko si ti?! Ko si ti, o obožavaocu lica? Koje je tvoje pravo lice? Do kada ćeš oblačiti jedno i skidati drugo lice? Do kada ćeš biti varalica? Zar ne znaš da Allah vidi sva lica? Vidi te ovdje i tamo, vidi te sada i sutra.

Vidiš vlasnika mnogobrojnih lica kada se razboli s jednim licem, kada je zdrav s drugim licem. Kada osiromaši s jednim, a kada dobije imetak s drugim licem. Vidiš ga kada preuzme kakav položaj kako širi nered na zemlji i kida rodbinske veze, a kada je potčinjen, onda je ponižen, ništavan, munafik. Vidiš vlasnika ovih lica kako se ne stidi Allaha, a On ga vidi.

icon page pinKo si ti, brate? Odgovori na ovo pitanje. Ko si ti i koje je tvoje lice? Koja ličnost je tvoja ličnost i koji put je tvoj put? Zašto živiš sa dvadeset lica, dvadeset boja i dvadeset puteva?! Zar se ne stidiš Allaha, a On te vidi?!

Dragi brate, budi jedan, budi sa jednim licem, koji ide jednim putem. Znaš li koje lice želim tebi, dragi brate? Želim ti lice roba, roba koji čini sedždu, uči Kur'an i ponizno dovi. Takav rob budi u svojoj kući sa svojom djecom i ženom, budi na ulici sa ljudima, budi takav gdje god se našao, u bilo kakvom stanju i okolnostima. Budi rob u svakom stanju.

Dragi brate, kada ti dođe razgolićena žena radi neke potrebe, vidimo te kako se s njom ophodiš blago i ljupko. Vidiš li tada svoju blagost, vidiš li svoju ljupkost? Zašto takav ne budeš sa svojom ženom, a ona to više zaslužuje? Zašto se tako ne ophodiš sa životnom saputnicom i majkom tvoje čeljadi? Da, rob je onaj koji se prema svojoj ženi ophodi blago, nježno i ljupko, a ozbiljna lica sa strankinjom. To je ono što se traži, tako bivaš rob Allahu.

Ja želim, dragi brate da budeš rob Allahu u kući, rob Allahu u mesdžidu, rob Allahu na ulici, rob Allahu na poslu, rob Allahu tamo gdje te ljudi znaju i rob Allahu kada se osamiš dok te niko ne gleda mimo Njega. Jer Allah koji te vidi ovdje vidi te i tamo zato se stidi da te ugleda s drugim licem.

Budi jedan, sa jednim licem, a ne deset. Ne budi vlasnik ni dva lica, budi rob samo Allahu. Kada ovo kažem ne ciljam da svuda i uvijek budeš ponizan. Ne, već da postupaš shodno situaciji: u kući da si muškarac koji se brine o svojoj porodici odgajajući je, na poslu da si iskren makar te niko ne gledao, na ulici da vodiš brigu o svojim postupcima, jer te Allah vidi itd.

Budi Allahov rob i u ophođenju sa muškarcima i ženama, sa bogatim i siromašnim, malim i velikim. Budi rob i svoje ruke i noge stavi u srebrne okove šerijata, da bi se oslobodio robovanja nekom drugom mimo Allahu. Vodi računa o naredbama i zabranama i budi onakav kako samo Allah traži od tebe. Živi onako kako Allah voli da bi bio iskreni rob.

Budi jedan, budi istinski rob samo sa jednim licem!

Iz djela: Put ka oprostu Milostivog Gospodara
Autor: Muhammed Husejn Jakub
Priprema i naslov: Menhedž