Naslovnica Savremeni učenjaci Muhammed b. Salih el-Munedždžid Spolni odnos u sobi u kojoj se nalazi Kur’an

Spolni odnos u sobi u kojoj se nalazi Kur’an

2081
Knjiga love

Pitanje:

Kakav je propis spolnog odnosa sa suprugom u sobi gdje se nalazi Kur’an, imajući u vidu da nemamo druge sobe i da li se ovim činom omalovažava Kur’an?

Odgovor:

Hvala Allahu

Prvo:

Jednoglasan je stav islamskih učenjaka da je obaveza poštivati Kur'an i čuvati ga od svega čime bi mogao biti omalovažen.

Rekao je imam Nevevi: „Islamski učenjaci su složni po pitanju obaveznosti poštivanja Kur'ana i njegovog čuvanja od bilo kakvih vidova omalovažavanja.“[1]

Drugo:

Islamski učenjaci su spominjali mnoge načine omalovažavanja Kur'ana, a neki od njih su: bacanje Kur'ana na tlo, ostavljanje Kur'ana na nečistom mjestu, gaženje po njemu, pljuvanje Kur'ana i još mnoge oblike koji ukazuju na omalovažavanje i ponižavanje Allahove Knjige.

Nije omalovažavanje Kur'ana ukoliko muž spolno opći sa svojom suprugom u sobi gdje se nalazi Kur'an, bez obzira da li bila samo ta soba ili više njih.

Općepoznato je da se u većini muslimanskih kuća nalazi Kur'an i nismo nigdje, u knjigama naših dobrih prethodnika koje smo čitali, našli zabranu tog čina u sobi gdje se nalazi Kur'an.

Da je takav čin bio zabranjen i da su ga smatrali omalovažavanjem Kur'ana, oni bi to sigurno pojasnili, kao što su pojasnili i druga islamska pitanja. Imajući u vidu da takvo nešto ili slično tome nisu ni spominjali, ostajemo pri tome da je dozvoljen spolni odnos u toj sobi.

Neki čovjek je pitao Ibn Abbasa o stavljanju Kur'ana na krevet na kojem spava sa svojom ženom, pa je Ibn Abbas to dozvolio.

Bilježi Abdurrezzak u svome Musannefu, 2/171., i Ibn Ebi Davud u Mesahifu, 446.

Na ovu temu može se pogledati i: El-Mukaddimatu-l-Esasijjetu fi ‘ulumi-l-Kur'an, čiji j autor Abdullah Jusuf El-Džedi’, od str. 562.

Za više informacija pogledati odgovor br. 95753.

Upitana je Stalna komisija za islamska pitanja u Saudijskoj Arabiji: „Da li je dozvoljeno unositi Kur'an u spavaću sobu i njegovo učenje u krevetu prije spavanja, te ostavljanje Kur'ana na željeznu policu u spavaćoj sobi?“

Njihov odgovor glasi: „Dozvoljeno je učenje Kur'ana na krevetu spavaće sobe, ukoliko čovjek nije džunup i dozvoljeno mu je učiti iz mushafa ukoliko je pod abdestom.“

Da je kojim slučajem zabranjeno unositi Kur'an u spavaću sobu u kojoj, u veći slučajeva biva spolni odnos, to bi nam bilo pojašnjeno i ne bi bilo zapostavljeno, imajući u vidu da se takvo nešto često ponavlja ljudima.“

Allah najbolje zna.

Odgovorio:  Muhammed Salih el-Munedždžid

Izvor prijevoda: Islamhouse

Fusnota:

[1] El-Medžmu'u, 2/85.