Naslovnica Hadis Hadisi o vrijednostima čuvanja rodbinskih veza

Hadisi o vrijednostima čuvanja rodbinskih veza

2153
hadis, komentar hadisa

Rekao je Allāhov Poslanik, ‘alejhisselam: „Uzvišeni Allāh je stvorio stvorenja, a kad je završio, ustala je rodbinska veza i rekla: ‘Ustala sam tražeći od Tebe zaštitu od kidanja rodbinskih veza.’ Uzvišeni Allāh joj reče: ‘Hoćeš li biti zadovoljna ako budem čuvao i pazio onoga ko tebe bude čuvao i pazio, a da odbacim onoga ko tebe ne pazi i ne održava?’ Rekla je: ‘Da, bit ću zadovoljna, Gospodaru moj.” On reče: “To je za tebe.”1

Od Ebu Hurejre, radijallahu ‘anhu, se prenosi da je jedan čovjek rekao: „Božiji Poslaniče, ja imam neku rodbinu s kojom održavam vezu, ali je oni sa mnom ne održavaju, lijepo postupam prema njima, a oni prema meni ružno, i samilostan sam prema njima, ali oni to ne uzvraćaju.” „Ako si takav kao što veliš, onda kao da ih hraniš vrelim lugom, i sve dok budeš takav, Allāh će ti pružati potporu u odnosu na njih!”2

– Čuvanje rodbinskih veza olakšava put do nafake i produžava život.

Od Enesa ibn Malika, r.a, se prenosi da je čuo Božijega Poslanika, ‘alejhisselam, kad je rekao: „Kome bi bilo drago da mu se poveća opskrba i produži život, neka održava rodbinske veze!”3

Iz djela Najbolja opskrba dobrovoljnih djela za dan povratka po uzoru na najboljeg čovjeka
Obrada/naslov: Menhedž

Bilješke:

1. Buhari – poglavlje o lijepom ponašanju (5987), Muslim – poglavlje o dobročinstvu, rodbinskim vezama i lijepom ponašanju (2554).
2. Muslim – poglavlje o dobročinstvu i rodbinskim vezama (2558).
3. Buhari – poglavlje o lijepom ponašanju (5986), Muslim – poglavlje o dobročinstvu, rodbinskim vezama i lijepom ponašanju (2557).