Naslovnica Menhedž Zakoni pobjede i poraza iz sire Vjerovjesnika

Zakoni pobjede i poraza iz sire Vjerovjesnika

119

Zakoni pobjede i poraza iz sure El-Enfala1 i Ali-‘Imrana2:

Sura El-Enfal govori nešto malo detaljnije o bici na Bedru, dok sura Ali-‘Imran govori o bitci na Uhudu, i sve to s ciljem kako bi se ummet podučio mnogim važnim značenjima, koja se vežu za ispravno razumijevanje kadaa i kadera3, života i smrti, pobjede i poraza, dobitka i gubitka, imana i nifaka, iskušenja i dara.

A od značenja koja su ashabi, radijellahu anhum, shvatili i naučili kroz događaje na Bedru i Uhudu, te iz sure El-Enfal i Ali-‘Imran jesu i zakoni pobjede i poraza. I ovi zakoni su pojašnjeni kroz par plemenitih ajeta, a koje se mogu sažeti u nekoliko tačaka:

1 Početak i kraj pobjede je u Allahovim rukama, i to nije ničije vlasništvo. On Uzvišeni to određuje i daje kome hoće, i uskraćuje ga kome hoće, baš kao što je slučaj i sa rizkom (opskrbom), edželom (životnim rokom), i djelom, kaže Uzvišeni u prevodu značenja:
„Allah je to učinio da bi vas obradovao i da bi se time srca vaša umirila; a pobjeda je samo od Allaha – Allah je zaista silan i mudar.“ (El-Enfal, 10)

2 Onda kada Allah, džele še'nuhu, odredi pobjedu, istu ne mogu spriječiti makar se okupile sve svjetske sile. U potpunosti je isto i onda kada Uzvišeni Allah odredi poraz, isti ne mogu odagnati makar se ujedinile sve dunjalučke vlade i vojske. Kaže Uzvišeni u prevodu značenja:
„Ako vas Allah pomogne, niko vas pobijediti neće; a ako vas napusti, pa ko je taj koji vam, osim Njega, može pomoći?! Pa, na Allaha neka se zato oslanjaju vjernici!“ (Ali-‘Imran, 160)

3 Međutim, ova pobjeda ima svoje nepromjenljive zakone kod Allaha, azze ve džell, a koje mi moramo razumjeti i primijeniti. Stoga, zastava onih koji predstavljaju Njegovu vojsku mora biti samo Njegova i radi Njega Uzvišenog, zato što je Allah, azze ve džell, rekao:
„O vi koji vjerujete, ako Allaha pomognete, 1414 i On će vas pomoći i korake vaše učvrstiti.“ (Muhammed, 7)

4 Spajanje safova i postizanje zajedničke riječi predstavlja temelj za pobjedu. S druge, pak, strane razilaženje u mišljenjima i razdvajanje safova predstavlja poraz i uništenje, rekao je Uzvišeni Allah:
„I pokoravajte se Allahu i Poslaniku Njegovu, i ne prepirite se da ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali; i budite strpljivi, a Allah je, zaista, uz strpljive.“ (El-Enfal, 46)

5 Pokoravanje naredbi Uzvišenog Allaha i Njegova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, te nesuprotstavljanje njima je osnova za pobjedu. Dok je griješenje to koje vodi ka porazu i pribavljanju istog, rekao je Uzvišeni u prevodu značenja:
„I pokoravajte se Allahu i Poslaniku Njegovu, i ne prepirite se da ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali; i budite strpljivi, a Allah je, zaista, uz strpljive.“ (El-Enfal, 46)

6 Ljubav prema dunjaluku te hrljenje za istim ummetu uskraćuje pomoć i pobjedu od Allaha, dželle še'nuhu. Rekao je Uzvišeni Gospodar u prevodu značenja:
„.. dok niste neuspjeh doživjeli i o naredbi se razišli, i nepokorni bili, nakon što vam je pokazao šta volite: neki od vas žele dunjaluk, a drugi ahiret!“ (Ali-‘Imran, 152)

7 Malobrojnost vojske i nedovoljna opremljenost iste nisu razlog poraza. Rekao je Uzvišeni Allah u prevodu značenja:
„Allah vas je i na Bedru pomogao, kada ste bili malobrojni ! Zato se Allaha bojte, da biste bili zahvalni.“ (Ali-‘Imran, 123)

8 Međutim, fizičko i duševno pripremanje radi suprotstavljanja neprijatelju je šerijatska obaveza. Rekao je Uzvišeni Allah u prevodu značenja:
„I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj, da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje, i druge osim njih – vi ih ne poznajete, Allah ih zna. Sve što na Allahovu putu potrošite bit će vam nadoknađeno, i neće vam biti učinjen zulum.“ (El-Enfal, 60)

9 Čvrstina i strpljenje prilikom susreta s neprijateljem su od elementarnih uzroka pobjede. Rekao je Allah, azze ve džell, u prevodu značenja:
„O vi koji vjerujete, kad se s kakvom četom sukobite, smjeli budite i neprestano Allaha spominjite, da biste uspjeli.“ (El-Enfal, 45)

i rekao je: „O vi koji vjerujete, kada se s nevjernicima sukobite, a njih nastupa mnogo, leđa im ne okrećite.“ (El-Enfal, 15)

10 Prilikom susreta s neprijateljem ništa ne pomaže u strpljenju i čvrstini kao što to čini mnoštvo spominjanja Allaha, dželle še'nuhu, okretanjem srca k Njemu Uzvišenom – Koji Jedini daje pobjedu – traženjem pomoći od Njega, oslanjanjem samo na Uzvišenog. I u svemu tome da se ni najmanje ne oslanja na brojčanost, ili spremnost, ili ličnost, te da se utječe od svoje „snage“ i „moći“. Sve ovo predstavlja osnovni temelj od temelja pobjede. Rekao je Uzvišeni Allah u prevodu značenja:
„O vi koji vjerujete, kad se s kakvom četom sukobite, smjeli budite i neprestano Allaha spominjite, da biste uspjeli.“ (El-Enfal, 45)

Iz knjige Es-Siratun-nebevijje (2/122) od dr. Ali es-Salabija.
Prevod: Menhedž (naslov je od prevodioca)

Bilješke:

1 El-Enfal znači ratni plijen.
2 Ali-‘Imran znači porodica Imranova.
3 El-Kada’ vel-Kader znače odredba i određenje, dok ima učenjaka koji kažu da nema razlike između ta dva termina.