Naslovnica Fetve Kakav je šerijatski propis o Darvinovoj teoriji da je čovjek postao od...

Kakav je šerijatski propis o Darvinovoj teoriji da je čovjek postao od majmuna

508
Darvinova teorija - islamski stav

Pitanje: Postoji teorija koja kaže da je osnova čovjeka (tj. daleki predak čovjeka, op.M) od majmuna, a zatim da se desilo razvijanje se dok nije to stvorenje postalo čovjek. Kakav je šerijatski propis za ovaj govor koji nazivaju Darvinovom teorijom?

Odgovor:

Ova teorija se smatra nevjerstvom (kufrom). Allah Uzvišeni je rekao:

”Mi čovjeka stvaramo u najljepšem obliku.” (sura Et-Tin, 4. ajet)

Također, Allah kaže:

“O čovječe, šta te je obmanulo u vezi s tvojim Gospodarom Plemenitim!? Koji te je stvorio, pa učinio da si skladan i da si uspravan, i kakav je htio lik ti dao.” (sura El Infitar, 6-8) kao i drugi ajeti koji govore o stvaranju Adema alejhis-selam.

Također, o ovome govore Poslanikovi hadisi, kao što je hadis u Muslimovom Sahihu u kome stoji da je Adem bio od zemlji i da, kada bi pored njega prošao Iblis vidio bi da je Adem šupalj (da nema unutrašnjost, tako je Adem bio na početku njegovog stvaranja) pa bi ga Iblis vrijeđao i pokušavao nešto sa njim.

Također se u dva Sahiha prenosi da, kada je Allah stvorio Adema i udahnuo dušu u njemu, rekao mu je: “Idi kod onih meleka i nazovi im selam.”

Allah Uzvišeni kaže u plemenitom Kur'anu:

“O ljudi, bojte se Gospodara svoga, Koji vas je stvorio od jedne osobe, od koje je njen par stvorio, a od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao.” (sura En-Nisa, 1. ajet)

Također, Allah kaže:

”On je Taj Koji vas je od jednog čovjeka stvorio – a od njega je drugu njegovu stvorio da se on uz nju smiri. I kada je on nju obljubio, ona je zanijela lahko breme i nosila ga.” (sura El Ea'raf, 189)

Cilj je da ukažemo da je izgovaranje ove teorije nevjerstvo i da je zabranjeno muslimanskoj djeci da je izučavaju.

horizontalna linija

Izvor: https://muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=236
Preveo: Nuh Mustafa