Naslovnica Akida Kako bolesnik klanja?

Kako bolesnik klanja?

1150
namaz sedzda

1 Bolesnik je obavezan klanjati farzove stojeći makar nagnut ili naslonjen na zid ili štap, ukoliko mu je potreban oslonac.

2 Ako nije sposoban stajati, klanjat će sjedeći, s tim da je bolje da za vrijeme kijama (stajanja) i ruku'a (pregibanja) sjedi prekrštenih nogu.

3 Ako ne može klanjati sjedeći, klanjat će na boku okrenut prema Kibli. Bolje je da klanja na desnom boku. A ukoliko ne može da se okrene prema Kibli klanjat će prema strani kojoj je okrenut i namaz mu je ispravan i nije obavezan da ga ponovi.

4 Ukoliko ne bude mogao da klanja na boku klanjat će ležeći na leđima okrenuvši noge prema Kibli, i pritom je bolje da malo podigne glavu upravivši je prema Kibli. Ako ne može da noge upravi prema Kibli klanjat će ka strani prema kojoj leži, i namaz mu je ispravan, i nije ga obavezan ponavljati.

5 Bolesnik je obavezan činiti ruku'u i sedždu u toku namaza, a ako ne može ukazat će na njih nagnuvši glavom, tako što će prilikom sedžde nagnuti glavu više nego prilikom ruku'a, a ako je sposoban obaviti ruku'u mimo sedžde obavit će ga, a na sedždu će pokazati nagnuvši glavom, i obratno, ako bude mogao da učini sedždu mimo ruku'a učinit će je, a na ruku'u će pokazati nagnuvši glavom.

6 Ako ne bude mogao pokazivati glavom prilikom ruku'a i sedžde, to će činiti očima, pa će zažmiriti više pri sedždi nego tokom ruku'a. A ono što danas rade neki bolesnici podižući prst prilikom ruku'a i sedžde nije ispravno, niti zato poznajem dokaz iz Kur’ana i sunneta, niti iz govora učenjaka.

7 Ukoliko ne bude sposoban pomjerati glavom ili pokazivati očima klanjat će srcem (mislima, op.M). Donosit će tekbir, učiti na kijamu i nijetiti ruku'u i sedždu, stajanje i sjedenje, srcem. A čovjeku pripada ono što je nanijetio.

8 Bolesnik je obavezan da svaki namaz klanja u njegovom vremenu, i da od sastavnih dijelova namaza radi sve ono za šta je sposoban. Ukoliko mu bude pričinjavalo teškoću da klanja svaki namaz u njegovom vremenu onda će spajati između podneva i ikindije, i između akšama i jacije, bez obzira da li to bilo u prvom od ta dva vakta ili u drugom, kao na primjer da spoji podne i ikindiju u podnevskom vremenu ili da ih spoji u ikindijskom vremenu, kao i da spoji akšam i jaciju u akšamskom vremenu ili da ih spoji u jacijskom vremenu. Postupit će onako kako mu je lakše. Međutim sabah-namaz će klanjati u njegovom vremenu, jer se sabah ne spaja ni sa namazom koji mu prethodi, niti sa onim koji je nakon njega.

9 Bolesnik putnik (musafir) koji otputuje van svoje zemlje radi liječenja, skraćivat će četvoro-rekatne namaze, tako da će podne, ikindiju i jaciju klanjati po dva rekata sve dok se ne vrati sa puta bez obzira koliko to putovanje trajalo.

Autor: Muhammed b. Salih el-Usejmin
Izvor: www.binothaimeen.net/

Prevod: Islamhouse
Priprema i naslov: Menhedž