Naslovnica Akida Kako povećati svoj rizk (nafaku)

Kako povećati svoj rizk (nafaku)

1819
Er-Rezzak

Od načina pomoću kojih se postiže i povećava rizk (opskrba) su sljedeći:

1. Iman (vjerovanje u Allaha)

Rekao je Uzvišeni Allah u prevodu značenja:

“A da su stanovnici naselja vjerovali i bogobojazni bili, Mi bismo im blagoslove i s neba i iz zemlje slali, ali, oni su poricali, pa smo ih kažnjavali zbog onog što su činili.” El-A'raf: 96.

2. Takvaluk

Rekao je Uzvišeni Allah u prevodu značenja:

“A onome koji se Allaha boji, On će izlaz dati, i opskrbit će ga odakle se i ne nada.” Et-Talak: 2,3.

3. Istigfar (traženje oprosta)

Rekao je Uzvišeni Allah u prevodu značenja:

“Pa sam im govorio: ‘Tražite od Gospodara svoga oprost. On, doista, mnogo prašta. On će vam kišu obilatu slati, i mnogo vam imanja i sinova dati. I dat će vam bašče, a i rijeke će vam dati’.” Nuh:10-12.

4. Šukr (zahvalnost)

Rekao je Uzvišeni Allah u prevodu značenja:

“I kad Gospodar vaš objavi: ‘Ako budete zahvalni, Ja ću vam sigurno još više dati; budete li nezahvalni, žestoka će, doista, biti kazna Moja’.” Ibrahim: 7.

5. Infak (udijeljivanje)

Rekao je Uzvišeni Allah u prevodu značenja:

“Što god vi udijelite, On će to nadoknaditi, On je najbolji Opskrbitelj.” Sebe’: 39.

Sadaka

6. Nikah (ženidba/udaja)

Rekao je Uzvišeni Allah u prevodu značenja:

“Udajite neudate i žeite neoženjene, i čestite robove i robinje svoje; ako su siromašni, Allah će im iz obilja Svoga dati. Allah je neizmjerno darežljiv i Onaj Koji sve zna.” En-Nur: 32.

7. Tevekkul (oslanjanje na Allaha)

Rekao je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem:

“Kada bi se vi oslanjali na Allaha istinskim oslanjanjem, On bi vas opskrbio kao što opskrbljuje ptice. One polijeću ujutro praznih, a vraćaju se navečer punih stomaka.” Bilježi ga Tirmizi (2344), Albani je rekao da je sahih.

8. Održavanje rodbinskih veza

Rekao je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem:

“Koga raduje da mu se njegova opskrba poveća (proširi) ili da mu se njegov život produlji, neka održava rodbinske veze.” Bilježi ga Buhari (2067).

9. Obavljanje hadža i umre

Rekao je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem:

“Obavljajte hadž i umru, jedno iza drugoga, jer zaista oni otklanjaju siromaštvo i brišu grijehe kao što mijeh uklanja prljavštinu od zlata i srebra.”, bilježi ga Tirmizi (810), Albani je rekao da je hasen-sahih.

10. Dobročinstvo prema nemoćnima

Rekao je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem:

“Da li ste vi pomognuti ili opskrbom darovani zbog nečeg drugog ili zbog nemoćnih među vama?”, biljaži ga Buhari (2896).

Pripremio: E.K.