Naslovnica Akida Tewhid Propis onoga do koga nije došao poziv u islam

Propis onoga do koga nije došao poziv u islam

983
tevhid

Pitanje: Da li će biti iz ovog ummeta onih koji se neće kažnjavati zbog neprihvatanja islama, jer poslanica islama nije stigla do njih, a bili su u mogućnosti da tragaju (za istinom)?

Odgovor:

Svaki onaj ko ne prihvati vjeru islam iz ovog ummeta zbog toga što islam nije došao do njega, takav nije musliman, već je mušrik kafir.

Rekao je Allah Uzvišeni u prijevodu značenja: „A onaj ko želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena, i on će na drugom svijetu biti među gubitnicima“.

I rekao je Uzvišeni: „Vjera je kod Allaha, doista, Islam!“

Ovo je što se tiče imena, vanjskog stanja i propisa na dunjaluku.

A što se tiče propisa kazne i boravka u vatri kažemo sljedeće:

Onaj nad kim je uspostavljen dokaz i do koga je došla opomena, zatim umre (bez prihvatanja) takav će biti kažnjavan. Isti je slučaj i sa onim ko umre a bio je u mogućnosti da izučava i traži znanje ali je to zapostavio.

Od ovakvih su i kršćani i židovi. Oni su čuli za islam – kao što je prethodno spomenuto -, a također, u ovu grupu spadaju i kuburije i mnogobošci, rekao je Uzvišeni: „A mi nijedan narod nismo kaznili dok poslanika nismo poslali“.

Rekao je Ibn El-Kajjim u knjizi „Tarikul hidžretejn“ u poglavlju: Klase (stepeni ) obaveznika na Ahiretu:

“Klasa 17, a to su slijepi sljedbenici i neznalice nevjernika”.

Kaže dalje:

„Ummet se složio da su ova vrsta (klasa) nevjernika kafiri, pa makar bili neznalice i slijepi sljedbenici svojih glavešina i vođa.

Neki sljedbenici novotarija su rekli za ovu vrstu da im se ne presuđuje vatrom, i kažu da su isti kao i oni do koga nije došao poziv islama. Ovako nešto nije rekao nijedan od islamskih imama (učenjaka), bilo da je riječ o ashabima, ili tabi'inima, ili onih nakon njih. Ovakav stav je poznat samo od ehlul-kelama (apologetičara)“.

Zatim je rekao:

„A Islam je da se samo Allah Jedini obožava, Koji nema sudruga u ibadetu, i vjerovanje u Njega i Poslanika Negova, i slijeđenje Poslanika u onome sa čim je došao. I sve dok rob ne ispuni ovo neće biti musliman, pa ako ne bude nevjernik prkosnik, onda će biti nevjernik neznalica”. [Završen citat].

A što se tiče našeg vremena, pa doista je poziv (u islam) stigao na svakom mjestu, i zbog toga danas niko nema opravdanja.

Rekao je imam Ahmed ibn Hanbel: „Ne poznajem nijednog u ovom vremenu a kojeg treba pozvati u islam, zaista je poziv u islam stigao do svakog pojedinca, poziv je stigao do Rimljana i oni znaju šta se od njih traži“.

Ovaj govor prenosi Ibn Kudame u poglavlju o džihadu, a također ga prenosi i Tirmizi (5/276). I ako je ovakvo stanje bilo za vrijeme imama Ahmeda ibn Hanbela, pa šta tek reći za ovo naše vrijeme.

Odgovorio: šejh Ali bin El-Hudajr
Izvor: Tawhed ws