Naslovnica Akida Šta je obaveza svim ljudima u pogledu vjere?

Šta je obaveza svim ljudima u pogledu vjere?

444
tevhid

Šta je obaveza ljudima

Obaveza ljudima je da se vrate na Allahovu Knjigu, praksu Allahova Poslanika alejhi selam, praksu ispravnih halifa i na ono na čemu su bili ashabi i tabi’ini.

Ljudi se moraju okrenuti ka Allahovoj Knjizi, praksi Alahova Poslanika alejhi selam, putu ashaba i tabi’ina i učenjaka Islama.

Ne smije musliman biti prevaren mnoštvom onih koji se suprostavljaju istini nakon ispravnih generacija, jer kada Allah vidi kod roba iskrenost u traženju istine i ostavljanje fanatizma, a sa druge strane traži od Allaha uputu na pravi put, Allah će mu dati uspjeh.

Istina zaista ima u sebi svjetlost, naročito tevhid, koji je temelj svih temelja, u koji su pozivali svi poslanici od prvog do zadnjeg, to je tevhid obožavanja (uluhijeta ) čiji su dokazi u Kur’anu više nego jasni i kojeg čitav Kur’an potvrđuje (tevhid obožavanja).

Ne treba musliman da se žalosti zbog manjine koja se slaže sa njim i većine koja je na suprotnom od onoga na čemu je on, jer sljedbenici istine su bili manjina u prošlosti a i sada su manjina, naročito u ovim skorijim periodima u kojima je Islam postao stranac.

Izvor: Iz knjige El Intisar šejha Abdullaha ibn Ebi Batina
Priprema: Menhedž