Naslovnica Akida Meleki dove za onog ko obavi namaz u prednjim safovima

Meleki dove za onog ko obavi namaz u prednjim safovima

694
namaz sedzda prvi saff

Dokaz da meleki donose salavat na onoga koji klanja namaz u prvom safu jeste hadis koji bilježi imam Ibn Hibban u svome Sahihu od Beraa ibn Malika, radijallahu anhu, u kojem kaže: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio je: ‘Uistinu Allah i Njegovi meleki donose salavat na prvi saf.”1

Alija el-Kari kaže da ovaj hadis znači: “Allah na njih spušta Svoju milost, a meleki čine dovu za njih da im Allah podari nadahnuće i druga dobra.”

Rukovođen ovim hadisom, imam Ibn Hibban naslovio je poglavlje Spominje se Allahov, tebareke ve teala, oprost uz molbu meleka za oprost grijeha onih koji klanjaju u prvom safu.

Dokaz da meleki, pored prvog safa, donose salavat i na drugi saf jeste hadis koji bilježi imam Ahmed od Ebu Umame, radijallahu anhu, a u kojem stoji da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Uistinu, Allah i Njegovi meleki donose salavat na prvi saf.’ ‘I na drugi saf, Allahov Poslaniče?!’ rekoše prisutni. On reče: ‘l na drugi saf.’2

Ovaj hadis nesumnjivo ukazuje da Allah i Njegovi meleki donose salavat i na drugi saf. Mada treba napomenuti da je prvi saf vredniji od drugog jer je plemeniti Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dva puta ponovio da Allah i meleki donose salavate na prvi saf. Prema tome, sama činjenica da je to ponovio dva puta, kako kaže šejh Ahmed ibn Abdurrahman el-Benna, dodatno govori o vrijednosti prvog safa, te da je on dva puta vredniji od drugog. Zbog toga, neka svako ko propusti prvi saf i prispije u drugi računa da je dosta propustio i sebi uskratio veliko dobro.

Da meleki donose salavat na prednje safove, također je dokaz hadis koji bilježe imami Ebu Davud i Ibn Huzejma od Beraa ibn Aziba, radijallahu anhuma, u kojem kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uistinu Allah, azze ve dželle, i Njegovi meleki donose salavat na prednje safove.”3

Imam Ibn Huzejma je u svome Sahihu naslovio Poglavlje u kojem se spominje da Gospodar i Njegovi meleki donose salavat na prednje safove.4

U predanju koje bilježi imam En-Nesai stoji: “Uistinu Allah i Njegovi meleki donose salavat na prednje safove.”5

Tu je i sljedeći hadis: “Kada bi ljudi znali kolika je vrijednost ezana i prvoga safa, a da drukčije ne mogu doći do toga osim da bacaju kocku, učinili bi to.”6

Iz knjige Za koga meleki mole, a koga proklinju
Autor: Fadl Ilahi 
Obrada/naslov: Menhedž

Bilješke:

1 Šejh Šuajb el-Arnauti je je o ovom hadisu rekao: “Sened mu je vjerodostojan, a svi su prenosioci po kriterijumu vjerodostojnog hadisa osim Abdurrahmana ibn Asvedže, mada je i on pouzdan. Od njega su prenosili hadise svi autori Sunena.” (El-Ihsan, 5/531)
2 El-Musned, 5/262. Šejh Albani ga je ocijenio dobrim.
3 Sunen Ebi Davud, 2/257. lmam En-Nevevi je ocijenio sened ovog hadisa ho hasen.
4 Sahihu Ibn Hezejma, 3/26.
5 Sunen En-Nesai, 2/90. Šejh El-Albani ga je ocijenio vjerodostojnim.
6 Sahihu Buhari, Knjiga Ezan.