Naslovnica Akida Meleki mole za onog ko zaspi čist

Meleki mole za onog ko zaspi čist

786
za koga meleki mole

Jedan od sretnih ljudi, za čiji oprost grijeha meleki mole, jeste i osoba koja zaspi čista. O tome govore sljedeći hadisi:

a) imam Et-Taberani bilježi od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Čistite (perite) svoja tijela, Allah vas očistio! Zaista, nijedan čovjek ne zaspi čist a da uz njega ne bude melek, i neće se nijednom okrenuti (pomjeriti) tokom noći a da taj melek ne zamoli: ‘Allahu moj, oprosti Svome robu, on je zaspao čist’.”1

b) imam Ibn Hibban bilježi od Ibn Omera, radijallahu anhuma, da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Ko zaspi čist, uz njega bude melek, i taj se čovjek neće probuditi a da melek ne zamoli: ‘Allahu moj, oprosti ovome Svome robu, on je zaspao čist.'”2

Imam Ibn Hibban naslovio je poglavlje Meleki traže oprost za onoga koji zaspi čist. Navedeni hadisi ukazuju na vrijednosti onog čovjeka koji zaspi čast, a one se ogledaju u sljedećem:

1. uz takvog čovjeka svu noć bdije melek, a divan je on drug i divno društvo! I da ne postoji nijedna druga vrijednost spavanja u čistom stanju osim ove, bilo bi sasvim dovoljno;

2. za oprost njegovih grijeha moli melek koji je od Allaha, subhanehu ve teala, određen i opunomoćen za to, kada god se čovjek pokrene (pomjeri) i kada se probudi. Allahu ekber! Kako je samo lahko učiniti ovo djelo, a kako je samo veličanstvena nagrada za njega!

I to nije sve. U vezi s onim koji zaspi čist, imam Ahmed ibn Hanbel i Ebu Davud bilježe od Muaza ibn Džebela, radijallahu anhu, daje Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nijedan musliman neće zaspati čist, proučivši zikr prije toga, pa se noću probudi i zatraži kakvo ovosvjetsko ili onosvjetsko dobro od Allaha, a da mu Allah to neće dati.”3

Iz ovoga hadisa zaključujemo da je spavanje u čistom stanju jedan od uzroka prihvatanja dove. Naš Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, koji je govorio na osnovu Objave, a ne po svom nahođenju, obavijestio nas je da će onaj koji zaspi čist, nakon što prouči zikr, dobiti ono što zatraži od Allaha. Allahu, učini nas jednima od onih čije dove uslišavaš!

Iz knjige Za koga meleki mole, a koga proklinju
Autor: Fadl Ilahi 
Obrada/naslov: Menhedž

Bilješke:

1 Preneseno iz prethodnog izvora, 1/408,409. Hafiz EI-Munziri kaže: “Et-Taberani je ovo predanje zabilježio s dobrim senedom i uvrstio ga u djelo El-Evsat.” l hafiz Ibn Hadžer je, također, ovaj sened ocijenio dobrim. Pogledati: Fethul-Bari, 11/109.

2 El-ihsan fi fakrihi sahihi Ibni Hibban, knjiga Čistoća, poglavlje Farz je uzeti abdest, broj hadisa 1051, 3/328, 329. Šejh El-Albani ocijenio ga je vjerodostojnim. Pogledati Et-tergibu vet-terhib, 1/317, i Silsiletu ehadisi sahihu, 2/89-92.

3 El-Musned, 5/235, Sunenu Ebu Davud, knjiga Edeb, poglavlje O spavanju u čistom stanju, broj hadisa 5032, 13/262, i ovo je njegova verzija. Šejh El-Albani ocijenio ga je vjerodostojnim. Pogledati Sahihu Suneni Ebu Davud, 3/951.