Naslovnica Akida Meleki mole za oprost grijeha za onoga koji klanja sabah i ikindiju...

Meleki mole za oprost grijeha za onoga koji klanja sabah i ikindiju namaz u džematu

927
za koga meleki mole

Dokaz za to jeste predanje koje bilježe imami Ahmed, Ibn Huzejma i Ibn Hibban od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, koji kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Noćni i dnevni meleki[1] sastaju se na sabah-namazu i ikindija numazu. Sastanu se na sabah-namazu, pa se noćni meleki uzdižu, a ostaju dnevni meleki. I sastanu se na ikindija-namazu, pa se dnevni meleki uzdižu, a noćni ostaju. Njihov ih Gospodar upita: ‘U kakvom ste stanju ostavili Moje robove?’ ‘Kad smo došli, zatekli smo ih da klanjaju, i kad smo otišli, ostavili smo ih u namazu. Oprosti im na Sudnjem danu!’, odgovore meleki.”[2]

Imam Ibn Huzejma je na osnovu ovog hadisa naslovio poglavlje Spomen sastajanja noćnih i dnevnih meleka na sabahskom i ikindijskom namazu, i njihova dova za onoga koji hude prisustvovao tim namazima.[3] I Ibn Hibban naslovio je slično poglavlje.

Komentirajući riječi meleka: Oprosti im na Sudnjem danu, šejh Ahmed ibn Abdurrahman el-Benna kaže: “To znači da meleki traže (mole) od Allaha oprost za te ljude na Sudnjem danu.”[4]


Bilješke:

[1] Većina učenjaka je na stanovištu da su tu meleki čuvari. Neki smatraju da su to čuvari ljudskih djela, a treći smatraju da se to odnosi i na jedne i na druge, jer tekst hadisa ne precizira eksplicitno. Allah najbolje zna.
[2] El-Musned, 17/154, broj hadisa 9140, Sahihu Ibn Huzejma, 1/165, knjiga Namaz, broj hadisa: 322, i ovo je njegova verzija.
[3] Sahihu Ibn Huzejma, 1/165.
[4] Bulugul Emam, 2/260-261.

Iz knjige Za koga meleki mole, a koga proklinju
Autor: Fadl Ilahi 
Obrada: Menhedž