Naslovnica Akida Vjernici će vidjeti Allaha svojim očima

Vjernici će vidjeti Allaha svojim očima

837
Allah ime

Allâh (subhânehu ve te´âlâ) je rekao

       وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

”Toga dana će neka lica blistava biti – u Gospodara svoga će gledati.” (Kur'an, 75:22-23)

”Toga dana će neka lica blistava biti …”

Tj. lijepa, sjajna, plemenita i sretna lica.

”…u Gospodara svoga će gledati.”

Vidjeće Ga svojim vlastitim očima. El-Buhârî, rahimehullâh, prenosi u svom ”es-Sahîh”:

”Vi ćete zaista vidjeti vašeg Gospodara svojim očima.”

To da će vjernici vidjeti Allâha, ´azze ve džell, na Sudnjem danu se prenosi u više autentičnih hadîsa kod imâma hadiske nauke, i nemoguće ih je odbaciti i poreći. U zbirkama Buharije i Muslima se prenosi da je Ebû Se´îd el-Hudrî rekao da su ljudi govorili:

”Allâhov poslaniče, da li ćemo vidjeti našeg Gospodara na Sudnjem danu?” On je rekao: ”Da li imate poteškoća da vidite sunce i mjesec na nebu bez oblaka?” Oni su odgovorili: ”Ne.” On je rekao: ”Na isti način ćete vidjeti svoga Gospodara.”

Ovo je – slavljen i hvaljen neka je Allâh – jedno pitanje oko kojeg su ujedinjeni sljedbenici, nasljednici, prethodnici ove zajednice, imâmi islâma i vođe čovječanstva. Oni koji to pogrešno tumače i kažu da to znači da će se vidjeti Allâhovi darovi – što es-Sevrî prenosi od Ebû Sâliha, koje Ibn Džerîr prenosi od njih – obmanulo ih je dokinuto mišljenje. Kako se onda odnose prema Njegovim (te´âlâ) riječima kad kaže:

                             كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ

”Ne! Toga dana oni će od Gospodara svoga biti zaklonjeni.” (Kur'an, 83:15)

Eš-Šâfi´î, rahimehullâh, je rekao:

”Nevjernici neće biti zaklonjeni, a da se iz toga ne da razumjeti da će Ga vjernici vidjeti.”

Ibn Džerîr je rekao:

”Muhammed bin Ismâ´îl el-Buhârî nam je ispričao a on od Âdema a on od el-Mubâreka da je el-Hasan [el-Basrî] kazao:

”Toga dana neka lica će blistava biti…” tj. biće lijepa. ”…u svoga Gospodara će gledati” tj. gledati u svoga Stvoritelja. Prema tome imaju potpuno pravo da budu lijepa kada vide Stvoritelja.”


Autor: Imâm Ibn Kesîr ed-Dimaškî
Izvor: Tefsîr el-Kur’ân el-´Azîm (4/578) Mu’assasah ar-Risâlah, 1422/2001