Naslovnica Fetve O vremenu u kojem je najbolje uraditi hidžamu

O vremenu u kojem je najbolje uraditi hidžamu

1202
Hidzama

Šejh Sulejman el-Ulvan, Allah ga sačuvao i izbavio iz zatvora, je upitan o vremenu u kojem je najbolje uraditi hidžamu i da li se prenosi nešto vjerodostojno u sunnetu u pogledu toga pa je odgovorio:

Hadisi u kojima se precizira obavljanje hidžame u određenim danima su sporni i nijedan od njih nije vjerodostojan. Najkorisnije vrijeme za hidžamu jeste kako kaže imam Ahmed kada je upitan o tome pa je rekao: Kada krv uzavri.

Izvor saaid.net
Prevod: Menhedž