Naslovnica Akida Odmazda na Sudnjem danu (sviđanje međusobnih računa)

Odmazda na Sudnjem danu (sviđanje međusobnih računa)

1104
odmazda

To je: Čas neizbježni, Smak svijeta, Teška nevolja, Samoobmana, Glas zastrašujući.

Bilježi se od Ebu Se'ida el Hudrija, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Vjernici će izaći iz Džehennema1 – i bit će zadržani na brani (zidu) između Dženneta i Džehennema, pa će se svoditi njihovi međusobni računi zbog nepravdi koje su bile među njima na dunjaluku, sve dok se ne očiste. Tada će im se dozvoliti ulazak u Džennet. Tako mi Onoga u Čijoj je ruci Muhammedova duša, svaki od njih će poznavati svoje mjesto u Džennetu, bolje nego što je poznavao svoju kuću no dunjaluku’.”2

El-Kisas (odmazda) izvedena je od osnove riječi slijediti trag (pratiti ga). Kaže se tako, zbog toga što oštećeni slijedi krivicu prijestupnika, da bi uzeo odštetu i da bi s krivcem uradio ono što je on uradio s oštećenim. Odšteta se uzima na dunjaluku, pa ako oštećeni nije uzeo svoje pravo na dunjaluku, uzet će ga na ahiretu.

Imam Buhari naveo je u uvodu hadisa neka od imena Sudnjeg dana.

– El-Hakka – Čas naizbježni – nazvan je tako jer je to nesumnjiva istina. Ljudi će se pojaviti u svojoj stvarnosti i sve će biti u svom istinskom liku, jer će svako uzeti svoja prava – hakk.

– El-Karia’ – Smak svijeta, Iznenadna nesreća, Katastrofa – jer budi ljude svojim strahotama. Prije njega su ljudi bili nemarni, te im dolazi iznenada u njihovoj nemarnosti.

– El-Gašije – Teška nevolja – jer obuhvata sve ljude, obuzima ih svojim strahotama. Neće se desiti samo na jednom mjestu, nego će obuhvatiti sav prostor i sve ljude.

– Es-Sahhah – Glas zastrašujući – jer će zagluhnuti uši strahotom svoga glasa.

– Et-Tegabun – Samoobmana – jer će se tu otkriti da je većina ljudi bila obmanuta i otkrit će se njihov gubitak, kajat će se na Dan kad kajanje neće koristiti. Na primjer, nije nazvan jevmul-fevz (dan uspjeha) jer je većina na gubitku.

Hadis upućuje na Sirat ćupriju koja će se postavili preko Džehennema, a Džehennem je između mjesta okupljanja – Mahšera i Dženneta. Kada se postavi sirat preko Džehennema, ljudi će ga početi prelaziti. Ovo je značenje riječi Uzvišenog Allaha, dž.š.: “…i svaki od vas će do njega stići! Gospodar tvoj se, sigurno, tako obavezao! Zatim ćemo one koji su se grijeha klonili spasiti, a nevjernike ćemo da u njemu na koljenima kleče, ostaviti.”3

Ovdje je stizanje u značenju prelaženja Sirat-ćuprije postavljene preko Džehennema. Poslanik, s.a.v.s., će biti prvi koji će proći. On kaže: “Postavit će se most preko Džehennema i bit ću prvi koji će uspjeti. Dove poslanika će tada biti: ‘Gospodaru, spasi, spasi!’ Imat će kuke kao što su bodlje sa'dana4 s tim da njihovu veličinu ne zna niko drugi osim AIlaha, te će grabiti ljude zbog njihovih djela. Neko će zbog djela biti odvučen, neko izgreban, ali će uspjeti…”5 Potom će proći poslanici, šehidi, dobri ljudi i ostali. Neki će proći poput svjetlice, neki kao vjetar, neki kao brzi konji, neki trčeći, neki hodajući, neki pužući. Ko bude bogobojazan vjernik, Allah će ga spasiti od vatre, a ko ne bude, Allah će ga gurnuti u nju. Tako, svi će proći preko Džehennema, vjernik, da bi cijenio blagodat izbavljenja iz njega i više se radovao svom ulasku u Džennet, jer je spas od Džehennema velika blagodat, a kafir i griješnik, da bi bili kažnjeni u njemu.

Odmazda će na Sudnjem danu biti na dva mjesta.

Prvo, na Mahšeru (Okupljalištu) i to ako jedan od dvije strane bude džehennemlija.

Drugo, na brani koja dolazi poslije Sirat-ćuprije, ako su i krivac i oštećeni džennetlije, tj. ako greške krivca neće potrošiti njegova dobra djela nakon odštete. Ako je dunjalučka nepravda bila tjelesna ili novčana, odmazda se vrši od dobrih i loših djela. Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Ako je neko učinio nepravdu svom bratu neka za to traži halala, a tamo (na Ahiretu, op. M) uistinu nema ni dinara ni dirhema, prije nego se uzme od njegovih dobrih djela i dadne se njegovom bratu. A ako ne bude imao dobrih djela, uzet će se od loših djelo njegovog brata i dodati njemu.”6

Sve dok se ne očiste, onda će im se dozvoliti ulazak u Džennet. Loša su djela natrune i prljavštine koje kaljaju vjernikovu vjeru i mute njenu čistoću. U Džennet će ući samo onaj ko je čist od prljavština i nepravdi. Ovo će se (izmirenje) izvršiti odmazdom prije ulaska u Džennet, pa kada se očiste, postaju dostojni ulaska u Džennet i tek tada dozvoljava im se ulaz. Od onoga što je vezano za ovo poglavlje – a što je tačno – Poslanikove, s.a.v.s., su riječi: “Na Sudnji dan će biti dovedeni muslimani, čiji će grijesi biti poput brda, Allah će ih njima oprostiti a natovariti ih Židovima i kršćanima.”7

Tačno je da će se ova odmazda vršiti između muslimana i drugih. Ako kafir naudi muslimanu na dunjaluku, a koliko su samo zla, tokom stoljeća, nanijeli muslimanima, kao što se dešava u Palestini od strane Židova, u Libanu od strane kršćana, u Indiji od strane Hindusa, u Španiji… Kafir nema dobrih djela da bi musliman od njih uzeo nego se odšteta vrši uzimanjem od ružnih djela koje je počinio musliman i stavljanjem istih kafiru, koji je učinio nepravdu. Ovo nije zato što je on kafir i potpuno se poklapa sa riječima Uzvišenog Allaha: “…da ni jedan griješnik neće tuđe grijehe nositi.”8

“Pa tako mi Onog u Čijoj je ruci Muhammedova duša, poznavat će svoje mjesto boravka u Džennetu bolje nego što su znali dunjalučko.”9 “Allah, dž.š., će džennetlije nadahnuti spoznajom njihovih staništa u Džennetu u svoj njihovoj širini, te će ih znati bolje nego svoje dunjalučke kuće. Što se tiče navedenog, da će im meleki pokazivati njihova staništa u Džennetu, to je iz počasti, a ne da bi ga upoznao s tim.”10

Primjer toga je kao da predsjednik posjeti univerzitet na kom je je diplomirao. Rektor ga očekuje na kapiji i počne mu pokazivati fakultete i govoriti: “Ovo je taj i taj fakultet, ovo je univerzitetska biblioteka” i sl., uprkos tome što on to poznaje. Dakle, to se čini iz počasti a ne da bi se s tim upoznao. Niko nema veću počast kod Allaha, dž.š., od dobrog vjernika. Zbog toga naređuje melekima da ga dočekaju s pozdravom i počastima. Uzvišeni Allah kaže: “A oni koji su se Gospodara svoga bojali u povorkama će u Džennet biti povedeni, i kad do njega dođu, – a kapije njegove već širom otvorene čuvari njegovi će im reći: ‘Mir vama, od grijeha ste čisti, zato uđite u nj, u njemu ćete vječno boraviti’.”11

Iz knjige: Vjerovjesnikova uputa u plemenite i pobožne radnje
Autor: Dr. Šeref el-Kudah

1 Prelaskom preko Sirat-ćuprije koja će biti iznad njega. (Op. rec.)
2 Sahihu-l-Buhari bi šerhi Fethi-l-Bari, 11/395, “Kitabu-r-rikak”, 48. poglavlje, “El-Kisas jevmu-l-kijame”, hadis br. 6535.
3 Prijevod značenja sure Merjem, 71-72.
4 Vrsta pustinjskog drveta sa velikim bodljama.
5 Sahihu-l-Buhari bi šerhi Fethi-l-Bari, 11/388, “Kitabu-r-rikak”, 52. poglavlje, “Es-sirat”, hadis br. 6530.
6 Prethodni izvor, 11/395, “Kitabu-r-rikak”, 48. poglavlje, “El-kisas”, hadis br. 6534.
7 Sahihu Muslim, 11/388, “Kitabu-t-tevbe”, 8. poglavlje, “Kkubu tebeti-l-katili”, hadis br. 2767.
8 Prijevod značenja sure En-Nedžm, 38.
9 El-Hakim, Mustedrek, 4/569, “Kitabu-l-ehval”, “Bab julka li-n-nebijji el-kursi”. Zehebi ga je ocjenio sahihom.
10 El-Hakim, Mustedrek, 4/569, “Kitabu-l-ehval”, “Bab julka li-n-nebijji el-kursi”. Zehebi ga je ocjenio sahihom.
11 Prijevod značenja sure Ez-Zumer, 73.