Naslovnica Akida Čovjekova fitra (priroda)

Čovjekova fitra (priroda)

134
islamske teme

Ebu Hurejre, radijellahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

line quotes

“Svako novorođenče rađa se u fitri – prirodnoj vjeri – pa ga njegovi roditelji učine jevrejom ili kršćaninom ili vatropoklonikom, baš kao što domaće životinje rađaju mladunčad bez ikakvih mahana, i pitam vas, ima li među njima onih koji nemaju ušiju?” Zatim je Ebu Hurejre, radijellahu anhu, rekao: ‘Učite ako hoćete (ajete): Allahova vjera u kojoj je stvorio sve ljude! Nema izmjene u Allahovom stvaranju!.1‘”

Bilježi ga Buhari (1358)

Ovaj hadis sadrži ljepotu metoda, jasnoću pojašnjenja, preciznost dočaravanja, i jezgrovitost vjerovjesničkog poređenja čovjekove stvarnosti koja je obuzela i zauzela svjetske naučnike, filozofe i njima sliče od ostalih mislilaca. Sve dok nije došao najbolji učitelj čovječanstva sa zadovoljavajućim odgovorom, te je u ovom hadisu pojasnio da je hajr (dobro) i stremljenje ka istom u samoj prirodi čovjeka, zbog toga što je stvoren u zdravoj, čistoj i ispravnoj fitri. I ovo je jedna od osnova vjerovjesničkog odgoja.

Od dersova vjerovjesničkog odgoja koji se mogu uzeti iz ovog hadisa jesu sljedeći:

Prvi: doista, čovjek je rođen u fitri, a navodi se u knjizi “Behdžetu kulubil-ebrar” od šejha Es-S’adija da je fitra: “Oblik u koji je Uzvišeni Allah stvorio ljude, i učinio ih da je u njihovoj prirodi voljenje dobra i njegovo pribavljanje, te preziranje zla i njegovo odbijanje.” Zbog toga u hadisu nije pomenuto “ili ga učine muslimanom”, jer je čovjek po svojoj prirodi već spreman na prihvatanje hajra i obožavanje samo Allaha, približavajući Mu se svakim lijepim načinom i dobrom osobinom.

Ovdje, također, imamo vjerovjesnički odgojni ders iz kojeg uzimamo da svaki dobar metod i lijepa osobina se vraćaju u osnovi na fitru u kojoj je čovjek stvoren, a to je fitra islama. I sve mimo toga od loših postupaka i ružnih naknadnih osobina se vraćaju na čovjekovo preuzimanje i sticanje istih od onih s kojima se miješa, živi, kontaktira, i ostalo.

Salih b. Abdul-Kuddus je ispjevao sljedeće stihove:

“Sebi druga odaberi i hvaleći se proizvedi pa zaista se drug svome drugu pripisuje

I čuvaj se uzimanja druga prezrenoga pa doista on razboljeva kao bolestan zdravoga”

Drugi: doista Poslanikove riječi “pa ga njegovi roditelji” ukazuju na važnost uloge roditelja u odgoju njihovog djeteta, i veličinu njihovog utjecaja. Zbog toga oni bi trebali da ga ispravno usmjeravaju i lijepo odgajaju, zato što su mu oni najbliži i najviše imaju uticaja.

Arapi su kazali:

“Naši naraštaji rastu mađu nama shodno tradiciji koju uzimaju od očeva”

Ovo značenje obuhvata i učitelja koji se prihvatio obaveze podučavanja, usmjeravanja i odgajanja djeteta u njegovim ranim godinama onda kada predstavlja najljepši uzor djetetu, imajući u vidu da danas dijete sa svojim učiteljem provodi više vremena nego sa svojim roditeljima kod kuće.

U ovom vjerovjesničko-odgojnom dersu je podstrijek na nužno vođenje brige o čovjekovom odgoju još od malih nogu, i težnja ka njegovom ispravnom usmjeravanju, bez zanemarivanja i nemarnosti u tome, te obavezno ulaganje napora kako bi dijete normalno sazrijevalo i ispravnu ličnost gradilo. Dakle otac i majka predstavljaju temelje u izgradnji ličnosti djeteta, pa ako se lijepo sije, lijepo će se i ubirati, rekao je Uzvišeni Allah u prevodu značenja: “U plodnom predjelu raste bilje uz dopuštenje Gospodara njegova, a u neplodnom tek s mukom.” (El-E’araf, 58)

Treći: zaista na čovjeka putem kontakta i druženja ostavljaju uticaj svi oni koji ga okružuju u njegovoj zajednici, posebice njegova porodica i familija, zbog njihovog direktnog uticaja kroz usmjeravanje, upućivanje i podizanje. Ovdje je osnovni temelj na kome opstaje odgoj općenito, a to da je odgoj aktivnost koja se stiče a nikako nasljeđuje. Dokaz tome jeste što se Allahovo stvaranje čovjeka izdvaja po savršenstvu i potpunosti, a sve što mu se nakon toga pojavi od manjkavosti, devijantnosti, iskvarenosti i slično, razlog tome jeste samo djelo čovjeka i njegovo povođenje za svojom okolinom i zajednicom.

Četvrti: Poslanikovo navođenje primjera radi približivanja značenja poređenjem činjeničnog stanja koje se spominje u hadisu sa nečim poznatim u društvu jeste poput pojašnjavajućeg primjera s kojim se potpomaže doći do traženog odgojnog cilja. Pa domaća životinja se rađa s kompletiranim tijelom, zdravim udovima, i lijepog izgleda, zatim joj se nešto naknadno dogodi uticajem vanjskog faktora, a s kojim će doći do izmjene i deformacije poput odsijecanja jednog dijela usne, ili nosa, ili uha, ili poput odstranjivanje jednog od udova i slično.

Ovom dočaravajućom metodom Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prikazuje da se svako novorođenče rađa u zdravoj fitri pripremljenoj i spremnoj za prihvatanje islama, međutim zbog toga što ga okružuju njegovi roditelji, braća, učitelji, i drugi uticajni pojedinci, on uz svoje zdrave i prirodne osobine stiče i pripaja strane i negativne osobine i navike.

Peti: Ovaj hadis je jasan i direktan odgovor onima koji negiraju fitru, koji je odbacuju, te istu ne priznaju; povodom toga prof. Muhammed Alijj Es-Sabuni u svojoj knjizi “Min kunuzis-sunneh” veli:

“Doista je u ovom hadisu odgovor onima koji kažu da se čovjek stvara (rađa) prazan i lišen bilo čega što se naziva prirodnim nagonima, i onima koji čovjeka smatraju poput nijemog alata ili obične životinje!”

Što znači da je u ovom hadisu vjerovjesničko-odgojni ders koji potvrđuje stvarnost čovjeka i njegovu istinsku prirodu o kojoj Njegov Gospodar kaže: “prirodnoj vjeri Allahovoj prema kojoj je ljude stvorio. Nema izmjene Allahovog stvaranja.” (Er-Rum, 30)

Šesti: zaista je islam vjera ispravne i zdrave fitre (prirode) u kojoj je Uzvišeni Allah stvorio ljude, a to nije osim zbog toga što se u njemu nalazi uzvišeni odgoj, mnogobrojne odlike, i veličanstveni moral koji usavršava dušu, čisti srce, i njihovog vlasnika ukrašava lijepim ponašanjem. Sada ću navesti poznatu rečenicu:

dekorativna linija

“Kada bi ispravna fitra bila tijelo sa udovima,
islam bi joj bio najprikladnija odjeća.”

linija

Pa, o islamska omladino, ovo vam je vaša trajna vjera, i ovo je njena ispravna fitra, i ovo je njena stvarnost s kojom je islam ostale uzdigao iz dubine zla ka uzvisenju hajra. Zato je dobro čuvajte i nastojte da ostane čista i nepromijenjena.

Autor: dr. Salih b. Alijj Ebu ‘Arrad
Izvor: “Durus terbevijje nebevijje” (11. str.)

Bilješka:

1 Kur'an, sura Er-Rum, 30. ajet.