Naslovnica Šerijat Fikh Zbog robinje mu je glava razbijena kamenjem

Zbog robinje mu je glava razbijena kamenjem

336
Kufr, fisk

Prenosi se od Enesa ibn Malika, radijallahu anhu, da je rekao:

„Neki je židov ubio robinju kamenom da bi se dočepao njenog srebrenog nakita. Ona je donesena Allahovom Vjerovjesniku, a.s., u stanju u kojem je jedva davala znakove života. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:

– ‘Je li te ubio taj i taj čovjek?‘ – upita je on

– Ona pokaza glavom da nije.

– Ponovio joj je svoje pitanje drugi put, a ona je opet pokazala glavom da nije. 

– Upitao ju je to isto i treći put, a ona je klimnuvši glavom pokazala da jeste.

Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem je presudio da se (taj židov) pogubi s dva kamena.”

U drugoj predaji stoji:

“Držao gaje dok nije priznao i glavu su mu razbili kamenjem.“ [note]Buharija, 5295; Muslim, 1672.[/note]

Pouke i poruke priče

1. U ovoj priči očituje nam se nivo ugleda, časti i dostojanstva koje su uživali prvi muslimani. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je kaznio židova isto onako kako je on napastvovao ženu muslimanku. A danas, koliko se ljudi zakolje i djece ubije i koliko je žena kojima se čast oduzme, a na nama se ni dlaka ne pomiče, niti trun ljubomore osjetimo.

Gdje je naša ljubomora? Gdje je naša čast? I gdje je naša muškost?

2. U priči nam se očituje da se čovjek ubija radi žene i da se žena ubije radi čovjeka.

3. Dozvoljeno je pitati povrijeđenog: Ko te je ranio? A korist pitanja jeste da se zna optuženi i da se za njim traga. I ako prizna nad njim se izvršava ubistvo, a ako porekne, uzima se njegova riječ uz zakletvu i ne kažnjava se samo sa iskazom onog koji je povrijeđen.

Knjiga o zulumćarima – Sa'd Jusuf Mahmud ebu ‘Aziz