Naslovnica Akida Osnova vjere kod imama Ibn Tejmijje

Osnova vjere kod imama Ibn Tejmijje

751
islam, islamski tekstovi, islamske fetve

Ihlas je stvarnost islama, jer islam predstavlja potpunu predanost samo Allahu Uzvišenom i nikom drugom. Pa, onaj ko se ne preda Allahu taj se uzoholio, dok onaj ko se, pored Allaha, preda još nekom, taj je učinio širk, a i jedno i drugo jeste suprotno islamu. I zbog toga je glavna stvar islama šehadet (svjedočenje) da nema drugog boga sem Allaha.

Šehadet sadrži i ukazuje da se samo Allah jedini obožava, i da se, sem Njega Uzvišenog, ništa drugo ne obožava, i to je opći islam mimo kojeg Allah neće primiti niti od prvih niti od potonjih, kao što je to Uzvišeni potvrdio:

“A onaj ko želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena, i on će na drugom svijetu biti među gubitnicima.” (Ali – ‘Imran)

Ovo pojašnjava da se, u stvarnosti, osnova vjere ogleda u unutrašnjim djelima i znanju, i da spoljašnja djela ne koriste bez (postojanja) prvih.

Autor: Ibnu Tejmijje
Izvor
: iz šejhove knjige Medžmu’ul-fetava (10/14, 15) (10/109).
Prevod: Menhedž