Naslovnica Islam Potraži sebe u Kur'anu

Potraži sebe u Kur'anu

724
ibadet Allahu, ucenje Kurana

Prenosi se od Mutarrifa b. Abdillaha, rahimehullahu te'ala, da je rekao:

Doista ja u noći legnem u postelju, pa razmišljam o kur'anskim ajetima i upoređujem svoja djela sa djelima stanovnika Dženneta i zaključim da su njihova djela ogromna:

“Noću su malo spavali.” (Ez-Zarijat, 17)

“Noći su provodili pred svojim Gospodarom na sedždi i kijamu.” (El-Furkan, 64)

“Ili onaj koji noć skrušeno provodi na sedždi i kijamu strahujući od ahireta i nadajući se milosti svoga Gospodara…” (Ez-Zumer, 9)

Pa se ne vidim među njima!

Zatim svoju dušu izložim ovom Kur'anskom ajetu:

“Šta vas je dovelo u Sekar?” (El-Muddessir, 42)

I vidim nevjernički narod!

Zatim svoju dušu izložim kur'anskom ajetu:

“I drugi koji su priznali svoje grijehe i koji su svoja dobra djela izmiješali sa lošima…” (Et-Tevbe, 102)

Pa se bojim da smo ja i vi, moja braćo, od ovih!

(El-Begavi, Me'alimu-t-Tenzil, 4/511)