Ez-Zehebi je zapisao sljedeće: “Postoje pouzdana predanja u kojima stoji da je imam Ahmed u danu i noći obavljao tri stotine šezdeset rekata dobrovoljnog namaza. A kad je utamničen i zlostavljan zbog odanosti Allahu i Pravom putu, mogao je obavljati samo stotinu i pedeset rekata.”

Još kaže: “Jedan od poznatih po dugom stajanju na noćnom namazu jeste i Alija b. el-Husejn Zejnulabidin. Kad bi nastupila noć a minuo dan, uzeo bi abdest i stao pored postelje: ‘Kako si lijepa, i topla, i odmarajuća! Ali u Džennetu postelja je ljepša, i toplija, i bolje odmara tijelo od tebe! Tako mi Allaha, neću spavati večeras!’ I klanjao bi sve do pojave zore, pa bi se na njegovu licu vidio veliki nur, proplamsaj svjetlosti.”

Neko je upitao Hasana el-Basrija: “Zašto su svijetla lica onih koji obavljaju noćni namaz?” “Zato što se osamljuju s Allahom, pa ih On dariva Svojom svjetlosti”, odgovorio je Hasan.

Ibn Redžeb veli: “Halid b. Ma'dan svakog je dana stotinu hiljada puta izgovarao riječi subhanallah. Ljudi su ga upitali zašto to izgovara baš stotinu hiljada puta, a on je odgovorio: ‘Zato što krvarina iznosi stotinu hiljada srebrenjaka, pa, srazmjerno tome, stotinu hiljada puta kažem subhanallah nadajući se da će me Allah osloboditi od Vatre.'”

Nastavit će se, inšaallah…

horizontalna linija

Iz knjige „Kako ukrotiti svoje srce“
Ostali dijelovi serijala ovdje
Priprema: Menhedž