Naslovnica Akida Predznaci Sudnjeg dana Predznak Sudnjeg dana: Rasprostranjenost pisanja i knjiga ali, uprkos tome, nestajanje znanja

Predznak Sudnjeg dana: Rasprostranjenost pisanja i knjiga ali, uprkos tome, nestajanje znanja

260

Pisanje i knjige ili napisi su bili vrlo rijetki u prijašnjem dobu, a nepismenost je bila opća pojava među ljudima. Međutim, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, nas je obavijestio da je jedan od predznaka Sudnjeg dana pojava pera, tj. rasprostranjenost pisanja i knjiga.

Ibn Mesud, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Zaista će se pred Sudnji dan: nazivati selam samo poznatom, rasprostraniti trgovina, da će žena u njoj sudjelovati sa mužem, kidati rodbinske veze, pojaviti lažno svjedočenje i kriti istinito svjedočenje, i pojaviti pero.“1

Pojava pera znači pojava da se mnogo piše i pojava mnogobrojnih knjiga. Dakle, bit će sasvim lahko pisati za većinu ljudi, naročito nakon što su se pojavila različita sredstva za pisanje, poput mašina za kucanje, kompjutera, štamparskih mašina… Naravno, tu ulazi i lahkoća i proširena distribucija.

Međutim, i pored ovog, kod mnogih ljudi prisutno je neznanje o osnovnim stvarima iz njihove vjere.

O ovom predznaku govori i naredni  hadis koji prenosi Enes, radijallahu anhu, a u kojem Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Zaista je od predznaka Dana sudnjeg da nestane znanja, da se pojavi džehl, da se raširi blud, da se ispija alkohol, da se umanji broj muškaraca, a uveća broj žena, tako da će doći na svakih pedeset žena jedan muškarac.“2

Ovi su predznaci, gotovo svi, pred nama i ko dobro promotri stanje u kojem se svijet danas nalazi i ako dovoljno poznaje vjeru, lahko će ih uočiti. Da Allah poduči svakoga znanjem i razumijevanjem dini-islama.

Iz knjige Kraj svijeta
Autor: Muhammed elArifi

Priprema i naslov: Menhedž
Klikni ovdje za ostale predznake Sudnjeg dana iz iste knjige

Bilješke:

1 Bilježi imam Ahmed. Šejh Šuajb Arnaut ga ocijenio dobrim, u svome komentaru Musneda.
2 Bilježi imami Buhari i Muslim.