Naslovnica Akida Predznak Sudnjeg dana: Zapostavljanje suđenja po onome što je Allah objavio

Predznak Sudnjeg dana: Zapostavljanje suđenja po onome što je Allah objavio

203
Serijat sudjenje

Suđenje po onome što je Allah objavio predstavlja jednu on naj obligatnijih obaveza, kaže Uzvišeni:

“A oni što ne sude prema onom što je Allah objavio, oni su pravi nevjernici?”

(Prijevod značenja sure El-Maide: 44)

Pri kraju vremena nestajat će dini-islama, dio po dio, a prvo čega će nestati je suđenje po onome što je Allah objavio. Umame el-Bahili, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Zaista će se krnjiti dini-islam, dio po dio, i kadgod se okrnji dio, ljudi se late onoga koji slijedi. I prvo što će nestati je sud (po onome što je Allah objavio), a posljednje namaz.”1

Ovaj je predznak danas, na veliku žalost, redovna pojava u mnogim muslimanskim državama, i gotovo da nema suda po Allahovom zakonu, osim u propisima braka i razvoda, nasljedstva i sl. S druge strane, kupoprodajni ugovori, kazneno pravo i šerijatske norme ustanovljene su svjetovnim zakonima, pretežno francuskim i engleskim. I to je suđenje po nečemu drugom pored onog što je Uzvišeni objavio:

“Zar oni da traže da im se kao u pagansko doba sudi!? A ko je od Allaha bolji sudija narodu koji čvrsto vjeruje?”2

 

Iz knjige Kraj svijeta
Autor: Muhammed elArifi

Priprema i naslov: Menhedž
Klikni ovdje za ostale predznake Sudnjeg dana iz iste knjige

Bilješke:

1 Bilježi Ahmed i Taberani, sa prenositeljima iz Es-Sahiha.
2 Prijevod značenja sure El-Maide: 50.