Naslovnica Akida Preznaci Sudnjeg dana: Izobličavanje ljudskih likova, pojava da zemlja guta ljude i...

Preznaci Sudnjeg dana: Izobličavanje ljudskih likova, pojava da zemlja guta ljude i sručivanje kamenja iz nebesa

414

Izobličavanje ljudskih likova, pojava da zemlja guta ljude (ili propadanje ljudi u zemlju) i sručivanje kamenja iz nebesa

Navedeni predznaci predstavljaju oblike kazne koji će snaći pojedine ljude pri kraju dunjaluka, shodno onome što prenosi Imran ibn Husajn, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

icon page pin“U ovom ummetu desit će se khasf1(pojava da zemlja guta ljude) i meskh2(izobličavanje ljudskih likova) i qazf3(sručivanje kamenja iz nebesa).” Neko od ashaba je upitao: “O Allahov Poslaniče, a kada to?” A Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je odgovorio: “Kada se pojave pjevačice i muzički instrumenti!”4

Pjevačice su na arapskom u množini el-qijan, a u jednini qajene5. A muzički instrumenti su od riječi el-meazif ili u jednini mazef, a predstavljaju sredstva za sviranje i zabavu6.

I zaista, kad ljudi prestanu savjetovati i upućivati na dobro, a odvraćati od nevaljalog, pojave se i prošire zabranjene stvari i harami, pa se tako i približi kazna. Tako Aiša, radijallahu anha, prenosi naredni hadis u kojem Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Bit će pri kraju ovog ummeta khasf (pojava da zemlja guta ljude) i meskh (izobličavanje ljudskih likova) i qazf (sručivanje kamenja iz nebesa).” Aiša, radijallahu anhu, je na to upitala: “O Allahov Poslaniče, zar ćemo biti kažnjeni, a među nama ima i dobrih ljudi!?” A Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: “Da, kada se pojavi pokvarenost!”7

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas je obavijestio da su ova tri oblika kazne koja će se dešavati, također nad različitim skupinama novotara koji iskrivljuju islamsko vjerovanje poput zindika, koji su klasični licemjeri i bezbožnici, i poput kaderija, koji ne vjeruju u Allahovo određenje onoga što se dešava ljudima, poput njihovih sudbina i djela.

Prenosi se od Nafia da je rekao sljedeće: “Jednom, dok smo sjedili kod Abdullaha ibn Omera, dođe neki čovjek i reče da mu donosi selam od toga i toga, a bijaše stanovnik Šama, a Abdullah mu odvrati: “Do mene je doprlo da je taj uveo jednu novotariju8, pa ako je tako kao što sam čuo, ne nosi mu od mene selam, jer, zaista sam čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: “Zaista će biti u mome ummetu izobličavanja likova i sručivanja kamenja iz nebesa, i to na zindike i kaderije!”9

U jednom drugom hadisu se navodi da će se desiti u zemlji propadanje pri kraju dunjaluka, nad vojskom koja će krenuti na Kabu, pa će ih Allah, od prvog do posljednjeg, utjerati u zemlju. Od Bekire, žene Ka'ka'a ibn Ebi Hadreda se prenosi da je rekla: “Čula sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako sa minbera kazuje: ‘Ako čujete za vojsku koja je u blizini utjerana u zemlju, tada će Sudnji dan biti skroz blizu.’”10

“U blizini utjerana u zemlju” znači u blizini Medine, a malo poslije će se podrobnije govoriti o ovoj vojsci.11

Ovakva kazna će se, dakle, nesumnjivo desiti nad grješnicima i onima koji prešućuju harame, a musliman ovo treba imati na umu.

 

Iz knjige Kraj svijeta
Autor: Muhammed elArifi

Priprema i naslov: Menhedž
Klikni ovdje za ostale predznake Sudnjeg dana iz iste knjige

Bilješke:

1 Ar.: khasf je propadanje zemlje i gutanje onoga što je na njoj. Posebno će biti govora o ovome u Velikim predznacima.
2 Ar.: el-meskh je transformacija ili, preciznije rečeno, izobličavanje stvorenja iz jednog oblika u drugi, kao vrsta kazne, poput one kojom je Allah, dželle dželaluhu, kaznio skupinu Israilćana, pretvorivši ih u svinje i majmune. Kur'an o tome kazuje: “I pošto su oni bahato odbili da se okane onoga što im se zabranjivalo, Mi smo im rekli: ‘Postanite majmuni prezreni!’” (El-E'araf: 166) I također: “Reci: ‘Hoćete li da vam kažem koji su gori od njih i koje će Allah još teže kazniti? Oni koje je Allah prokleo i na koje se rasrdio i u majmune i svinje pretvorio.” (El-Maide: 60)
3 El-qazf je sručivanje kamenja iz nebesa, kao što se to dogodilo Šuajbovom, alejhi selam, narodu, kao kazna od Allaha, dželle ve'ala. Kamenjem iz nebesa kažnjen je i Abraha i njegov narod kada su krenuli da sruše Kabu, kaže Uzvišeni: “I protiv njih je jata ptica poslao, koje su na njih grumenje (kamenje) od gline pečene bacale.” (El-Fil, 3-4)
4 Bilježi Tirmizi, a šejh Albani ga ocijenio vjerodostojnim u Sahihul-džami’i, br. 4273.
5 Lisan el-arab, dio 13., str. 350.
6 Lisan el-arab, dio 9., str. 244.
7 Bilježi Tirmizi, a šejh Albani ga ocijenio vjerodostojnim u Sahih el-džami’i, br. 1355.
8 Novotariju i zabludu u vjerovanju.
9 Bilježi Ahmed, a vjerodostojnim ga ocijenio Ahmed Šakir.
10 Bilježi Ahmed, a vjerodostojnim ga ocijenio šejh Albani u Es-Silsiletu es-sahiha, br. 1355.
11 Pogledaj detaljnije ovdje.