Naslovnica Savremeni učenjaci Abdul-Aziz bin Baz Propis ukopa dvije osobe u jednom mezaru

Propis ukopa dvije osobe u jednom mezaru

422
fetve, islam

PitanjeDa li i kada je dozvoljeno ukopati dvije (mrtve) osobe u jednom mezaru?

Odgovor:

Ako postoji mogućnost da se ukopaju u dva zasebna mezara onda je to sunnet, a mekruh (pokuđeno) je da se zajedno ukopaju osim u slučaju darure (nužde), kao na primjer nemogućnost zbog straha ili mnoštva umrlih, tada nema smetnje da se ukopavaju zajedno, jer je i Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, na dan bitke na Uhudu onda kada je broj poginulih porastao i kada su ashabi zbog rana iznemogli, ukopavao u jednom mezaru po dvojicu i trojicu.

Ali ako je moguće da se svako ukopa u zaseban mezar onda se tako treba postupiti jer je to propisano, i ne treba ih spajati osim u slučaju darure poput mnoštva umrlih, i postojanja poteškoće u iskopavanju mezara za svakog ponaosob, ili zbog straha (od moguće opasnosti) ako bi se time pozabavili itd.

Odgovorio: Šejh Abdul-Aziz bin Baz, rahimehullah
Izvor: https://binbaz.org.sa
Prevod: Menhedž