Naslovnica Fetve Fetve vezane za namaz Propis namaz iza novotarskih hodža koji čestitaju nevjerničke praznike

Propis namaz iza novotarskih hodža koji čestitaju nevjerničke praznike

1074
fetve, odgovori iz islama

Stav ehli sunneta po pitanju klanjanja namaza iza novotara je opće poznat, i to nije ništa novo za onoga ko je izučavao akidu ehli sunneta, a u kojoj se nalazi i tema o propisima novotarija i novotara.

Ukratko: nije dozvoljen namaz iza novotara čija novotarija predstavlja veliki kufr oko kojeg nema razilaženja. Ako, pak, ne predstavlja veliki kufr, onda se učenjaci razilaže; neki dozvoljavaju, dok drugi zabranjuju. Isti je propis i kada je u pitanju namaz iza grešnika. A učenjaci su složni da je nejpreče da se klanja iza bogobojaznog i sljedbenika sunneta, i da kada imamo mogućnost klanjati iza sunetlije i bogobojaznog nikako ne dajemo prednost novotaru ili grešniku.

Rekao je imam En-Nevevi:
„Naši drugovi (tj. šafije) kažu: ‘Klanjanje iza (imama) grešnika je ispravno i nije zabranjeno, ali je mekruh (pokuđeno). Isto tako, pokuđeno je klanjati iza novotara čija novotarija ne predstavlja veliki kufr, ali je namaz ispravan. Međutim, ako njegova novotarija doseže veliki kufr onda smo već ranije pominjali da nije ispravno klanjati iza takvoga, kao što je slučaj i sa ostalim nevjernicima“. (El-Medžmu'a, 4/151)

Također, slično spominje i šejhul-islam Ibn Tejmijje, rahimehullah:
„Ali, ako je u mogućnosti da klanja džumu i pet dnevnih namaza iza bogobojaznog (i sunetlije), to je preče, nego da klanja iza grešnika. U tom slučaju ako bude klanjao iza grešnika bez opravdanja, onda se učenjaci razilaze oko ispravnosti njegovog namaza.“ (Medžmu'ul-fetava, 23/344)

I kazao je:
„Učenjaci su složni oko toga da je pokuđeno klanjati namaz iza grešnika, ali se razilaze oko njegove ispravnosti. Imam Malik i Ahmed u jednom rivajetu kažu da mu nije ispravan, dok imam Ebu Hanife i Šafija u drugom rivajetu kažu da mu je ispravan namaz. Ali se ne razilaze oko toga da se takav ne treba postavljati za imama“. (Medžmu'ul-fetava, 23/358)

I rekao je:
„Učenjaci se razilaze kada je u pitanju klanjanje iza imama koji je novotar ili grešnik, a moguće je klanjati iza pravednog (i bogobojaznog). Neki su rekli da je dozvoljeno klanjati iza takvog grešnika, i namaz je ispravan; ovo je stav imama Šafije, Ahmeda po jednom rivajetu, i Ebu Hanife. Dok drugi kažu da namaz nije ispravan iza grešnika ako ima mogućnost da ga klanja iza pravednog; i ovo je stav imama Malika i Ahmeda po drugom rivajetu“. (Medžmu'ul-fetava, 23/360)

I navodi:
„Ali, ako je u mogućnosti da klanja iza onoga ko nije novotar, onda je to, bez imalo sumnje, bolje i preče“. (Medžmu'ul-fetava, 23/355)

Pored toga, znajući da postoji razilaženje oko ove mesele, onda ona spada u mesele idžtihada, a mi znamo da u meselama idžtihada suprotne strane nemaju pravo negirati jedna drugoj. Što znači da ako zagovaraš jedan od dva, utemeljenja i priznata, stava, imaš pravo na to i niko ti ne smije prigovoriti na tome.

Zatim kažemo:
Nije ispravno da se prilikom govora o klanjanju iza novotarskih hodža oslanjamo samo na ovu poznatu meselu (tj. klanjanje iza novotara i grešnika) oko koje ima razilaženje među učenjacima. Zbog toga što mi dobro znamo da stanje novotarskih hodža kod nas nije problematično samo kada su u pitanju njihove novotarije ili određeni grijesi, već je stvar daleko složenija i opasnija.

Nije rijetkost da se hodže na našim prostorima bave hamajlijama i sihrovima; pa ako musliman zna i utvrdi da se dotični hodža bavi tim stvarima, da li ćemo tada navoditi meselu: „Ispravnije je mišljenje da se klanja iza novotara i grešnika“?! Ili ćemo mu kazati da, u njamanju ruku, izbjegava namaz iza takvog, jer ako bi i pretpostavili da se dotični ne bavi osim hamajlijama u kojima nema velikog širka i kufra, u tom slučaju ni tada ne treba klanjati iza takvog. A u većini slučaja mi znamo da se oni upravo bave tim sihrovima koji predstavljaju veliki širk i kufr.

Pored pomenutog, drugi, a ujedno i najveći, problem koji se haman kod svih novotarskih hodža nalazi jeste neklanjanje namaza na ispravan način, ili preciznije: neizvršavanje farzova i ruknova u namazu. Ovaj musibet haman da nije zaobišao nijednog novotarskog hodžu, i to smo u praksu vidjeli i na svojoj koži osjetili. Nema potrebe navoditi poznati hadis Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u kojem se navodi da je tri puta vraćao čovjeka koji nije imao smirenost u namazu, jer je to opće poznata stvar kada govorimo o namazu i njegovim propisima. Način na koji klanjaju hodže ne samo što nije ispravan zbog njihove nemarnosti i namjernog izostavljanja nekih vadžiba i ruknova, već takav namaz predstavlja pravo opterećenje za klanjača i njegovo tijelo! Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovi ashabi bi se odmarali u namazu, a hodže se umaraju pa nastoje da što prije završe s njim i time opterećuju i ostale klanjače!

I za kraj ne trebamo izostaviti ni ovaj učestali problem koji se, također, nalazi kod dobrog broja novotarskih hodža, a to je neispravno učenje Kur'ana. Kao što znamo da bez Fatihe nema namaza, isto tako trebamo znati da se i ispravno učenje Kur'ana, barem Fatihe, traži kod onoga ko predvodi namaz.

Da skratim, kada učenjaci govore o greškama prilikom učenja Kur'ana u namazu oni spominju sljedeće: ako njegova greška predstavlja mijenjanje značenja ajeta, kao na primjer da prilikom učenja ajeta „Ijjake nabudu ve ijjake nestein“, da umjesto „ijjake“ kaže „ijjaki“ što bi kod arapa značilo da se obraćamo Allahu sa „Tebe obožavamo“ u ženskom rodu; ili da kod učenja ajeta „En'amte alejhim“ zamjenimo sa „En'amtu“ što bi značilo da je učač taj koji je dao blagodat a ne Allah Uzvišeni, onda nije dozvoljeno klanjati iza takvog. Dok ako prilikom učenja zamijeni jedan harf (slovo) ili cijelu riječ, ali pritom ne se ne promijeni i značenje ajeta, onda je namaz iza takvog ispravan, ali se treba izbjegavati namaz iza takvog, i treba se dati prednost u namazu imamu koji ne pravi takve greške. O ovome se može naći govor od šejha Ibn Usejmina na sljedećem linku:
https://www.youtube.com/watch?v=qYoBowKyRKg

A što se tiče zabranjenosti čestitanja nevjerničkih praznika i da tim postupkom nekad čovjek može izaći iz islama, na to se neću nikakvo osvrtati zbog toga što je ta stvar opće poznata kod učenjaka, i samim tim nema potrebe o tome govoriti i raspravljati.

Rekao je imam Ibnul-Kajjim u svojoj poznatoj knjizi „Ahkamu ehliz-zimmeh“:
„Što se tiče čestitanja nevjerničkih obilježja, to je haram po konsenzusu, poput čestitanja njihovih praznika. Ko im kaže: Sretan praznik ili čestita na drugi način, takav ukoliko se spasi kufra, onda je počinio haram, jer je takav postupak poput čestitanja njima na činjenju sedžde krstu. Šta više pomenuti postupak (čestitanje njihovih praznika) je gori od toga da im se čestita na pijenju alkohola, ubijanju ili činjenju zinaluka. Veliki broj onih koji ne uvažavaju svoju vjeru upadaju u ovu stvar ne znajući ružnoću postupka kojeg čini. Onaj ko čestita robu na grijehu, novotariji ili kufru takav se izložio Allahovoj mržnji i srdžbi.“ (Ahkamu ehliz-zimmeh, 1/441)

Dakle, nedozvoljenost klanjanja iza hodže koji čestita nevjernicima njihove praznike nije samo zbog tog čina, već zbog postojanja i drugih razloga, a koje smo gore naveli i pojasnili.

A Allah najbolje zna.

Ovdje se nalaze fetve od poznatih šejhova koji spominju i potvrđuju ono što je navedeno u ovom tekstu.

Fetva šejha Ibn Baza: https://www.youtube.com/watch?v=Q0pp5mA-3qw
Fetva šejha Ibn El-Usejmina: https://www.youtube.com/watch?v=IaPzScdQJoo
Fetva šejha Albanija: https://www.youtube.com/watch?v=_gFjlRV8fQw
Fetva šejha Mukbila El-Vadi'ijja: https://muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=4558
Fetva šejha Sulejmana El-Ulvana: https://www.youtube.com/watch?v=Bfq8SDu4xq0
Fetva šejha Et-Tarifija: https://www.youtube.com/watch?v=lHgxF32dAZ4
Fetva šejha Es-Saidana: https://www.youtube.com/watch?v=enX70QgU2bc
Fetva šejha Osmana El-Hamisa: https://www.youtube.com/watch?v=6naQB7mOqeo

Napisao: Emi Krčo