Naslovnica Islam Temelj svakog dobra (Ibnul-Kajjim)

Temelj svakog dobra (Ibnul-Kajjim)

1195
islamske teme 2

Temelj svakog dobra je da znaš da ono što Allah hoće to i biva, a ono što neće to ne može ni biti. Kada ovo spoznaš uvjerićeš se da su tvoja dobra djela u stvari iz Allahove blagodati prema tebi i tada ćeš mu zahvaliti i molićeš ga da ti ih ne prekine, a da su tvoja ružna djela zbog toga što te je napustio i zbog Njegove kazne, tada ćeš Ga skrušeno moliti da rastavi izmedju tebe i tvojih loših djela i da te ne prepusti samom sebi kod činjenja dobrih i ostavljanja loših djela.

Složili su se učenjaci da je uspjeh koji Allah daje robu temelj svakog dobra (hajra), a da je temelj svakog zla Allahovo napuštanje roba. Takodjer su složni da je uspjeh (teufik) da te Allah ne prepusti samom sebi, a da je Njegovo napuštanje upravo kada te prepusti samom sebi.

Sada kada znamo da je uspjeh kojeg Allah daje robu temelj svakog hajra i da je u Allahovoj ruci ne u ruci roba, kažemo ključ uspjeha je: dova Allahu, potreba za Allahom, iskreno pribjegavanje Njemu, želja za Njim i strah od Njega. Onog trenutka kada rob dobije ovaj ključ zaista je htio Allah da mu otvori vrata dobra, a ako ga Allah skrene od ovog ključa ostaće mu vrata dobra zaključana.

Rekao je vladar pravovjernih Omer ibn Hatab, Allah neka je njime zadovoljan: “Ne brinem o uslišenju dove, već se brinem o dovi, jer kada me Allah nadahne dovi, zaista je uslišenje sa njom.”

Allahova pomoć i uspjeh biva shodno jačini nijeta roba, njegovoj ambiciji i želji u tome (dovi). Allahova pomoć se spušta na Njegove robove shodno jačini njihovih ambicija, postojanosti, želje ka Allahu i straha od Njega, isto takodje i Njegovo napuštanje robova.
Allah je mudriji od svih mudraca i znaniji od svih znalaca, stavlja uspjeh (tevfik) od Njega na odgovarajuća mjesta, a isto tako i Njegovo napuštanje, On je Znalac Mudri.

Allah nije dao onome kome je dao osim zbog njegove zahvale Allahu, Allahovog nadahnuća za dovom, a nije uspio onaj koji je uspio nakon Allahovog htjenja i pomoći osim zbog zahvale Allahu, istinske potrebe za Allahom i zbog dove.

Temelj svega ovoga je strpljivost. Zaista je strpljivost u imanu kao glava na tijelu, ako se glava presječe, tijelu nema opstanka.

Izvor: Iz knjige ibn Kajjima “El Fevaid”, str. 123
Prevod i priprema: Menhedz.com