Naslovnica Menhedž Kako ćemo znati da li smo na menhedžu ehli sunneta vel’ džemata?

Kako ćemo znati da li smo na menhedžu ehli sunneta vel’ džemata?

1046

Imam Sehl bin Abdullah Et-Tusteri je upitan: ‘Kada će čovjek znati da je na menhedžu ehli sunneta vel-džemata?’

Sehl na to odgovori: ‘Kada kod sebe uvidi sljedeće osobine:

– Da ne napušta džemat (muslimana);

– Da ne vrijeđa ashabe Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem;

– Da se ne bori protiv islamskog ummeta;

– Da ne odbacuje vjerovanje u kader;

– Da ne sumnja u iman;

– Da ne raspravlja u vjeri;

– Da ne ostavlja klanjanje dženaze, zbog grijeha, onom ko preseli iz ovog ummeta;

– Da ne ostavlja mesh(potiranje) preko mestvi;

– I da ne ostavlja klanjanje namaza u džematu iza namjesnika, bio on pravedan ili ne’.

Iz knige: „Šerhu usuli ‘itikadi ehlis-sunneti vel-džeme'ah“ (1/205), od El-Lalekaija.