Razlika izmedju mekkanskih i medinskih sura

125
U ovom klipu saznajte osnovnu i suštinsku razliku između sura koje su objavljene u Mekki i sura koje su objavaljene u Medini.