Naslovnica Akida Razlike i sličnosti između pojmova islam i iman

Razlike i sličnosti između pojmova islam i iman

244
islam slika

Veza između pojmova islam i iman

Ukoliko se pojmovi islam iman spomenu odvojeno, tj. u različitom kontekstu i nevezani jedan za drugi, onda se oni načelno smatraju sinonimima (riječima istog ili sličnog značenja, op.M). Međutim, ukoliko se spomenu jedan uz drugi, tj. u istom kontekstu, tada svaki od njih ima svoje posebno i specifično značenje.

Dakle, ukoliko se iman i islam spomenu zajedno, u tom slučaju islam podrazumijeva riječi i vanjska, tj. vidljiva djela, dok iman podrazumijeva ubjeđenje i unutrašnja, tj. nevidljiva djela. Istinski Allahov rob obavezno mora imati oboje, tako da samo islam bez imana nije dovoljan, kao što ni samo iman bez islama nije punovažan.

Kada je riječ o stepenovanju ubjeđenja, tj. unutrašnjeg vjerovanja, jednog vjernika i intenzitetu i kvaliteti njegovih vanjskih djela, vjera islam ima tri stepena: islam, iman i ihsan.


Odlomak iz knjige “Sažeti prikaz islamskog vjerovanja” – dr. Muhammed Jusri (naslov članka: Menhedž)