Naslovnica Edeb - Odgoj Vrijednost čuvanja jezika i šutnje osim ukoliko se radi o nečemu korisnom

Vrijednost čuvanja jezika i šutnje osim ukoliko se radi o nečemu korisnom

1048
Kitab-sedzada

Allah Uzvišeni veli: O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu, On će vas za vaša dobra djela nagraditi i grijehe vam vaše oprostiti. A onaj ko se Allahu i Poslaniku Njegovu bude pokoravao – postići će ono što bude želio. (El-Ahzab, 70-71)

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti.“[1]

Ebu Musa prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan o tome koji je islam najbolji, pa je odgovorio: „Najboljeg islama je čovjek od čijeg su jezika i ruku mirni drugi muslimani.[2]

Autor: Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri
Izvor: Islamhouse

Bilješke:

[1] Bilježe Buharija, br. 6475., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 47.
[2] Bilježe Buharija, br. 11., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 42.