Naslovnica Edeb - Odgoj Šta je to ihsan i koji su njegovi plodovi

Šta je to ihsan i koji su njegovi plodovi

487
ihsan

Vjerovjesnik alejhi selam je upitan o ihsanu, pa je odgovorio: “Da obožavaš Allaha kao da Ga vidiš, pa ako ti Njega ne vidiš, doista On tebe vidi.”

Ibn Redžeb rahimehullah je rekao: “Hadis ukazuje na to da rob treba da obožava Allaha na ovakav način, a to je osjećaj Njegove blizine i kao da ga Allah vidi. To obavezuje strah, bojazan, uvažavanje, veličanje kao što je opisano u rivajetu od Ebu Hurajre: ‘Da se bojiš Allaha kao da Ga vidiš’ a povlači za sobom popravljanje i upotpunjavanje ibadeta te ulaganje truda na tom putu.”

I doista, postoje sahih hadisi koji ukazuju na pohvalnost posjedovanja osjećaja Allahove blizine kao što je: “Zaista kada neko od vas ustane da klanja, pa doista on doziva svog Gospodara odnosno Gospodara Koji je između njega i Kible.” Ili u ovoj predaji: “Uistinu je Allah okrenut prema licu roba kada rob klanja.”

Urve bin Ez-Zubejr je htio zaprositi od Ibn Omera njegovu kćerku pa mu se obratio dok je ovaj tavafio, međutim, Ibn Omer mu se neodazva. Zatim ga je Ibn Omer sreo nakon toga, zatražio mu halala i rekao: “Tavafili smo i predstavljali smo sebi Allaha kao da je pred našim očima.”

Ihsan se spominje u Kur’anu na više mjesta

– Nekada se spominje zajedno sa imanom, a nekada sa islamom, takvalukom, ili zajedno sa djelom.

– Tamo gdje je ihsan spomenut sa imanom jeste govor Uzvišenog: “One koji budu vjerovali i dobra djela činili – Mi doista nećemo dopustiti da propadne nagrada onome koji je dobra djela činio.”

– U spominjanju sa islamom: “A nije tako! Onome ko se bude Allahu predao i uz to dobra djela činio pripada nagrada kod Gospodara njegova.”
– Ihsan je spomenut i sa takvalukom u govoru Uzvišenog: “Allah je zaista sa onima koji se Allaha boje i grijeha klone i koji dobra djela čine.”


Iz knjige Dersovi odgoja iz hadisa vjerovjesnika
Autor: Halid el-Husejnan
Priprema i naslov: Menhedž
Ostali dersovi iz serijala ovdje