Naslovnica Edeb - Odgoj Odgoj porodice Šta su roditelji dužni uraditi u pogledu svoje djece

Šta su roditelji dužni uraditi u pogledu svoje djece

1875
odgoj djece u islamu

Adabi lijepog odnosa prema djeci

Uzvišeni Allah je ukorijenio u srce roditelja mnogo velikodušnih emocija prema svojoj djeci, poput milosti, sažaljenja i blagosti. Ova plemenita osjećanja pomažu u odgoju djece, njihovoj pripremi za život i formiranju ličnosti, daju najbolje rezultate i ostavljaju najveći uticaj.

Naša blistava vjera je duboko urezala u srca roditelja milost prema djeci, u tom smislu se prenosi da je Ebu Hurejre, radijallahu anhu, rekao: “Allahov Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, je poljubio Hasana sina Alijinog, a El-Akra'e ibn Habis et-Temimi je sjedio kod njega, pa reče El-Akra'e: ‘Imam desetoro djece, nisam nijedno od njih poljubio.’ A Allahov Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, ga pogleda pa reče: ‘Ko nije milostiv neće mu se smilovati.’1

Pravo djeteta kod svoga roditelja je da mu izabere lijepo ime, a najbolja imena su Abdullah i Abdurrahman, jer je Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista, najdraža imena Allahu su Abdullah i Abdurrahman.2 Takođe, roditelji trebaju izbjegavati da svojoj djeci nadijevaju ružna imena, jer prenosi Aiša, radijallahu anha, da je Allahov Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, mijenjao ružna imena.3

Od sunneta je da roditelj zakolje akiku novorođenčetu, dvije ovce muškom djetetu a jednu ženskom, jer je Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao: “Dječaku se kolje akika, pa prolite za njega krv.4

Roditelji trebaju voditi računa o islamskom odgoju svoje djece, njihovom podizanju na plemenitim svojstvima i izazivanja osjećaja odvratnosti prema prezrenim osobinama.

Od prvih stvari sa kojima treba početi roditelji je navikavanje djece na obavljanje namaza, jer je Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao: “Naređujte vašoj djeci od sedme godine da klanjaju, a od desete godine na namaz ih silom nagonite, i razdvojite ih u postelji.5

Zatim, trebaju poučavati djecu plemenitom Kur'anu i šerijatskim znanostima, i odgajati ih na bogobojaznosti i čednosti, kako bi bili valjana čeljad koja dove za svoje roditelje poslije njihove smrti. Rekao je Uzvišeni: “O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti, koji se onome što im Allah zapovijedi neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršiti.6

Neophodno je upozoriti djecu na opasnosti loših navika, kao što je: pušenje, varanje, obmanjivanje, i slično, kako bi bili daleko od njih.

S druge strane, roditelji trebaju biti lijep primjer u praktikovanju moralnih vrijednosti. Na primjer, primjenjujući osobinu pravednsti prema djeci, ne treba izdvajati jednu djecu nad drugom prilikom davanja poklona, jer je Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao: “Bojte se Allaha i budite pravedni prema djeci.7 Pa tako, roditelji trebaju biti lijep praktični primjer svojoj djeci i u ostalim stvarima života, uz nadzor i usmjeravanje.

Iz knjige Ponašanje i moral svakog muslimana
Izvor: Islamhouse.com (naslov teksta od Menhedža)

Bilješke:


1.   Buharija, Knjiga o adabima, poglavlje: Milost prema djetetu i ljubljenje djeteta, broj 5997, i Muslim, Knjiga o vrlinama, poglavlje: Milost Allahovog Poslanika, sallahu alejhi ve sellem, prema djeci, broj 2318, a tekst hadisa je od Buharije.
2.   Muslim, Knjiga o adabima, poglavlje: Zabrana davanja nadimka Ebu-Kasim, broj 2132.
3.  Tirmizi, Knjiga o adabima, poglavlje: Ono što je prenešeno o mijenjanju imena, broj 2839.
4.  Buharijam Knjiga o akiki, poglavlje: Otklanjanje neprijatnosti od dječaka, broj 5472.
5.  Ebu Davud, Knjiga o namazu, poglavlje: Kada se naređuje dječaku da klanja, broj 495-496, a šejh Alabani je, u knjizi El-Irva’, ocijenio hadis kao vjerodostojan na osnovu drugih rivajeta, (1/266-267).
6.  Et-Tahrim 6.
7.  Muslim, Knjiga o poklonima, poglavlje: Pokuđenost izdvajanja neke djece prilikom davanja poklona, broj 1623.