Naslovnica Islam Rekaik Šutnja i govor

Šutnja i govor

156
sutnja

Šutnja je veoma lagana i čovjeku nikakve troškove ne donosi, već ga čuva od mnogih problema i neprijatnih situacija, i odstranjuje od njega mnoge nedaće i poteškoće.

I pored ove činjenice, malo je ljudi koji umiju da šute, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je pojasnio vrijednost šutnje i opasnost jezika, rekavši:

line quotes

Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka govori dobro ili neka šuti.1

„Ko bude šutio, uspio je.“2

„Musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su mirni drugi muslimani.“3

Jedne prilike je Ukbe b. Amir, radijallahu anhu, upitao Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: „U čemu je spas?“ Poslanik je odgovorio:

line quotes

Čuvaj svoj jezik, drži se svoje kuće4 i plači zbog svojih grijeha.5

Cilj ovih hadisa nije podnošenje i ne mijenjanje onoga što je loše, te šutnja o nepravdi, nego je cilj udaljavanje od onoga što ne valja i udaljavanje od govora koji nije zasnovan na dokazu. Zato je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i kazao: „Reci istinu, pa makar bila i gorka.“6

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Prvak šehida je Hamza b. Abdu-l-Mutallib i čovjek koji je ustao da nepravednom vladaru zabrani zlo i naredi dobro, pa ga ovaj ubije.“7

Ovaj primjer i slični njemu su primjeri kada čovjek govori istinu.

A šutnja je poželjna kada su u pitanju neke zbunjujuće situacije i smutnje, te onda kada je korist od govora i šutnje ista. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je kazao: „Ljepota islama čovjeka se ogleda u ostavljanju onoga što ga se ne tiče.“8

Autor: Dr. Ahmed b. Osman el-Mezjed
Izvor: Islamhouse

1 Buhari, br. 5559., i Muslim, br. 67.
2 Tirmizi, br. 2425., i Ahmed, br. 6193.
3 Buhari, br. 9., i Muslim, br. 58.
4 Kaže el-Munavi: „Pogotovo u vremenima fitne.“ Vidjeti: Fejdul-kadir, 2/249.
5 Tirmizi, br. 2330., i Ahmed, br. 21206.
6 Ahmed, br. 20447.
7 Hakim, br. 4884.
8 Tirmizi, br. 2239., i Ibn Madže, br. 3966.