Shodno hadisu Ebu Musaa1 da je Vjerovjesnik, alejhissalatu vesselam, rekao: “Niko (ili: ništa) ne trpi više uvreda koje čuje, od Allaha. Oni Mu pripisuju dijete, a On im daje zdravlje i opskrbu.”

Riječi: Oni Mu pripisuju dijete znače da govore da Uzvišeni Allah ima dijete. Kao što kažu židovi: Uzejr je Allahov sin. Ili kao što kažu hrišćani: Isa (Mesih) je Allahov sin. Ili kao što kažu mnogobošci: Meleki su Allahove kćeri.

Riječi: a On im daje zdravije i opskrbu znače da je to pokazatelj Njegova sabura; daje im opskrbu i zdravlje, mada Mu pripisuju dijete. Da nema Njegova sabura, uništio bi ih.

Iz ovoga hadisa može se zaključiti sljedeće:

  • Potvrda svojstva sabura, shodno riječima: Niko nije s više sabura, zbog uvreda koje čuje, od Uzvišenog Allaha.
  • Potvrda da Allah daje zdravlje i opskrbu, shodno riječima: A On im daje zdravije i opskrbu.
  • Potvrda uvreda upućenih Allahu i da se Allah uvrijedi, međutim, ovo vrijeđanje se ne ubraja u svojstva manjkavosti, jer uvreda ne znači nanošenje štete, kao što Uzvišeni kaže: One koji Allaha i Poslanika Njegova budu vrijeđali Allah će i na ovome i na Onome svijetu prokleti… (El-Ahzab, 57)

U hadisi-kudsiju stoji: „Ademov potomak Me vrijeđa, psuje vrijeme, a Ja sam vrijeme.” A u Kur'anu kaže: Neka te ne žaloste oni koji srljaju u nevjerstvo, oni nimalo neće Allahu nauditi… (Ali lmran, 176) U hadisi-kudsiju stoji još: Robovi Moji, ne možete dostići nešto pa da Mi naudite, niti možete učiniti nešto pa da Mi koristite.

Iz knjige “Enciklopedija islamskog ponašanja”
Autor: Ejmen Ahmed Muzejjen


1 Buhari, 6099; Muslim, 2804.