Naslovnica Edeb - Odgoj Kako postati bogobojazan Allahov rob

Kako postati bogobojazan Allahov rob

645
bogobojaznost, bogobojazan, mutekija

Kako bivaš od mutekija

Uzvišeni Allah kaže:Bojte se istinski Allaha.”

– Ibn Mesud radijellahu anhu je rekao o ovom ajetu: “Da se Njemu pokorava i da Mu ne griješi, da spominje Allaha i da ga ne zaboravlja, da Mu se zahvaljuje, a ne da mu nezahvalan bude.”

– Ibn Redžeb kaže: “U zahvaljivanje Njemu spada svaki oblik pokornosti.”

– A značenje “i da spominje Allaha i da ga ne zaboravlja” je robovo spominjanje Allahovih naredbi srcem u svim njegovim pokretima, djelima, riječima i da se pridržava tih naredbi, te spominjanje Njegovih zabrana u svemu tome i da ih izvrašava.

– Vjerovjesnik alejhi selam je rekao: Boj se Allaha gdje god bio” – ovim se misli na javnost i tajnost, tamo gdje ga ljudi vide i gdje ga ne vide.

– El-Hasen kaže: “Bogobojazni se boje onoga što im je zabranjeno, a izvršavaju ono što im je naređeno.”

– Talek bin Hubejb je rekao: “Takvaluk je da si pokoran Allahu, na nuru od Allaha, želeći nagradu Allaha, da ostaviš griješenje prema Allahu na nuru od Allaha bojeći se kazne Allaha.”

– Musa bin Eajen: “Mutekije se sustežu od stvari koje su halal iz straha da ne bi zapali u haram, pa ih je Allah zbog toga nazvao mutekijama.”

– Mejmun bin Mihran kaže: “Bogobojazan žešće svodi sebi računa od ortaka škrtice koji svodi račun svom ortaku.”

– Ibn Redžeb: “Uopšteno, takvaluk je: Allahova oporuka svim Njegovim stvorenjima, Poslanikova alejhi selam oporuka njegovom umetu, i Poslanik je – kada bi slao emira u pohod – oporučivao njemu: da se on lično boji Allaha i da lijepo postupa prema muslimanima koji su sa njim.”

Koje stvorenje je najplemenitije kod Uzvišenog Allaha

– Zaista se plemenitost stvorenja kod Allaha ogleda u takvaluku. Možda neko koga ljudi preziru zbog slabosti ili malog udijela u dunjaluku ima daleko veći i uzvišeniji stepen kod Allaha Uzvišenog nego li neko ko posjeduje dunjaluk. Doista se ljudi razlikuju i vrednuju shodno takvaluku kao što je rekao Uzvišeni Allah: Najugledniji od vas kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji.”

– I kao što je rekao Poslanik alejhi selam: “Uistinu Allah ne gleda u vaše izglede niti u vaše imetke, već gleda u vaša srca i vaša djela.” Shodno tome, može biti mnogo onih koji dobro izgledaju, posjeduju imovinu ili ugled ili vođstvo na dunjaluku, a da u srcima nemaju takvaluka.  Ili suprotno: moguće je da onaj koji nema ništa od prethodno spomenutog da mu je srce prepuno takvaluka pa da time bude plemenitiji i ugledniji kod Uzvišenog Allaha.

Stvarnost takvaluka

– Rekao je Uzvišeni: “A onaj ko pazi i poštuje Allahove svetinje, pa to mu je bolje kod njegova Gospodara.”

– El-Hasen je rekao: “Abidima (oni koji puno ibadete) nije ništa ljepše propisano do ibadeta od ostavljanja onoga što im je Allah zabranio.”

– Mejmun bin Mihran kaže: “Spominjanje Allaha jezikom je lijepa stvar, a još bolje od toga je da se rob sjeti Allaha kada čini grijeh pa da onda prestane s tim grijehom.”

– Omer bin Abdulaziz je opisao takvaluk: “Nije takvaluk ustajanje noću na noćni namaz, niti post danju, niti neka druga djela; takvaluk je izvršavanje onoga što je Allah obaveznim učinio i ostavljanje onoga što je On zabranio. Pa ako uz to dođe i djelo onda je to hajr nad hajrom.”

– Ibn Redžeb objašnjava: “Rezime prethodno navedenih definicija takvaluka ukazuje na to da je udaljavanje od harama – makar oni i mali bili – bolje nego činjenje nafila, jer je udaljavanje od harama farz, dok je činjenje nafila mustehab.”


Iz knjige Dersovi odgoja iz hadisa vjerovjesnika
Autor: Halid el-Husejnan
Priprema i naslov: Menhedž
Ostali dersovi iz serijala ovdje