Naslovnica Edeb - Odgoj Vjersko znanje se uči da bi se prihvatilo i radilo po njemu

Vjersko znanje se uči da bi se prihvatilo i radilo po njemu

316

Prihvatanje radi izvršavanja

Poslanik alejhi selam je rekao: “Kada vam zabranim nešto, onda ga se potpuno klonite, a kada vam naredim nešto, izvršavajte to koliko ste u mogućnosti.”

– Imam Ibn Redžeb je rekao: “Ono što je stroga obaveza svakog muslimana, a o čemu treba voditi brigu, je da traga za onim što je došlo od Allaha i Njegova Poslanika alejhi selam, zatim da uloži sav trud da shvati značenja toga. Ako se radi o akidetskim stvarima treba da povjeruje i potvrdi vjerovanje; ako je u pitanju ono što treba izvršavati (npr. namaz, post, džihad itd.) onda on treba uložiti sav svoj trud u izvršavanju onoga što je u stanju izvršiti od naredbi, a ostavljanju onoga za šta postoje zabrane. Sva njegova okupiranost i briga treba da budu uloženi potpuno u izvršavanju spomenutog, a ne u nečemu što je mimo toga.”

Ovakavo je bilo stanje poslanikovih alejhi selam ashaba i onih koji su ih slijedili u dobru i u traganju za korisnim znanjem iz Kur’ana i Sunneta.

Ali, ako želja i briga slušaoca ne budu usmjerene ka slušanju naredbi i zabrana već ka stvarima koje se možda mogu dogoditi, a možda i ne – pa zaista je ovo zabaranjeno i onemogućava ozbiljnost u slijeđenju naredbe.

Kada traženje znanja biva pohvalnim

– Zaista učenje vjere biva pohvalnim onda kada to bude samo radi izršavanja odnosno rada po tom znanju, a ne radi prepiranja i raspravljanja.

– Sveobuhvatnost učenja je da se s tim želi samo Allahovo zadovoljstvo i približavanje Njemu sa spoznajom onoga što je On objavio Svom Poslaniku, slijeđenje Njegovog puta, rad po tome te pozivanje ljudi u to.

Fitne u posljednjem vremenu

– Prenosi se od Alije radijellahu anhu da je spomenuo fitne koje će biti u posljednjem vremenu, pa mu je Omer radijellahu anhu rekao: “Kada će to biti o Alija?” a on je rekao: “Kada se vjera bude učila ne radi vjere, kada se bude učilo ne radi rada po naučenom i kada se bude uzimao tj. zarađivao dunjaluk djelom kojim se zarađuje ahiret.”

– Ibn Omer radijellahu anhu je rekao: “Nemojte pitati o onome što nije bilo, jer sam ja doista čuo Omera radijellahu anhu da je proklinjao onoga ko pita o onome što nije bilo.”

– Kada bi Zejd bin Sabit bio upitan govorio bi: “Je li bilo ovako?” Pa, ako bi mu rekli: “Ne, nije”, on bi rekao: “Onda neka bude kako kažete.”

Kada nestaje svjetlost znanja

– Imam Malik rahimehullah je rekao: “Prepiranje i raspravljanje u znanju odnosi svijetlost znanja iz čovjekovog srca.”

– Ibn Vehb kaže: “Čuo sam Malika da kaže: ‘Prepiranje u znanju čini srca tvrdim, krutim i stvara žestoku srdžbu i zavist.'”

Plod rada po znanju

– Ko bude radio po znanju Allah će mu dati uspjeh, učvrstiće ga, podariće mu da ispravno gleda na stvari i podučiće ga onome što nije znao. Pripadaće učenjacima koji su pohvaljeni u Kur'anu: “A doista se Allaha boje od robova njegovih – učeni.”

Oporuka onoga ko ti želi svaki hajr

– Brate moj muslimanu: neka tvoja briga i obuzetost znanjem ne budu samo skupljanje i gomilanje knjiga, pamćenje mesela i tekstova, postizanje diploma, uzimanje idžaza bez rada po znanju, izršavanja i sprovođenja onoga što čuješ od znanja ili pročitaš. Tako ćeš da povećati i nagomilati dokaze protiv samog sebe i postaće ti težak grijeh.

Istiniti primjeri iz života selefa

Prvi primjer: Abdullah bin Mesud radijellahu anhu je rekao: “Znali bismo učiti po deset ajeta i ne bismo učili nove sve dok ne bi radili po njima.”

Drugi primjer: Ibn Omer radijellahu anhu veli: “Dok smo klanjali za Poslanikom alejhi selam neki čovjek reče: Allahu ekber kebiran, ve elhamdullillahi kesiran, ve subhanallahi bukraten ve esilen – Allah je najveći, i mnogo puta hvala Allahu, neka je slavljen Allah ujutru i naveče – a Poslanik alejhi selam upita: Ko je izgovorio to i to? a taj čovjek odgovori: Ja, o Allahov Poslaniče! Tada reče Poslanik alejhi selam: Začudio sam se tom govoru! Tom govoru su se otvorila vrata nebesa!

– Ibn Omer kaže: “Otkada sam čuo Allahovog Poslanika da je to rekao, nisam ispustio taj zikr!” (Muslim)

Treći primjer: prenosi se od Ebu Bekra ibn Ebi Musa el-Ešarija da je rekao: “Čuo sam svoga oca (Ebu Musa el-Ešarija), Allah bio zadovoljan njime, dok je bio u prisustvu neprijatelja da kaže: ‘Zaista su vrata Dženeta ispod sijenā sablji’ – neki čovjek ustade i reče: ‘O Ebu Musa, jesi li to čuo od Allahovog Poslanika salallahu alejhi ve sellem?’ ‘Svakako’ pa se taj čovjek vrati svojim drugovima i reče: ‘Ja se opraštam od vas!’ Potom je polomio korice sablje i bacio ih, a onda navalio sabljom na neprijatelja sve dok nije bio ubijen.” (Muslim)

Četvrti primjer: prenosi se da je Alija bin Ebi Talib radijellahu anhu rekao: “Požalila se Fatima radijellahu anha zbog toga što su joj ruke postale krute od teškog rada, a Vjerovjesniku alejhi selam je došlo nešto od ganime pa je ona otišla k njemu da zatraži pomoć od njega, ali ga nije zatekla. Kada se vratio Poslanik alejhi selam Aiša radijellahu anha ga je obavjestila o Fatiminom dolasku, a Poslanik alejhi selam došao do nas. Mi smo se već bili pripremili za spavanje, ali smo ustali da ga dočekamo na što nam on reče da ostanemo na mjestu. Sjeo je između nas i rekao: “Zar ne želite da vas podučim nečemu što je bolje od onoga što ste tražili? Kada uđete u postelju onda veličajte (izgovaranjem Allahu ekber) Allaha trideset i četiri puta, slavite Ga (izgovaranjem subhanallah) trideset i tri puta i hvalite Ga (izgovaranje elhamduliallah) trideset i tri puta – to vam je zaista bolje od sluge.” Alija radijellahu anhu reče: ‘Nisam to propustio od onda kada sam to čuo od Vjerovjesnika alejhi selam.’ Neko ga upita: ‘Pa čak ni za noć Sifina, za vrijeme bitke?’ ‘Pa čak ni za noć Sifina’ odgovori on.” (Muslim)

Peti primjer: prenosi se od Salima bin Abdulaha bin Omera bin El-Hataba radijellahu anhum, a on od svoga oca da je Allahov Poslanik alejhi selam rekao: “Divan li je čovjek Abdulah, kada bi samo noću klanjao!” Salim nastavlja: “Nakon toga Abdulah je noću kratko spavao.” (Muslim)

Šesti primjer: prenosi se od Numana bin Salima, a on od Amra bin Eusa da je rekao da mu je pričao Anbese bin Ebi Sufjan, u vremenu dok je bio bolestan od bolesti od koje je i preselio, o hadisu kojeg je tajio da je čuo Umu Habibu radijellahu anha da je rekla: “Čula sam Allahovog Poslanika alejhi selam da kaže: ‘Ko bude klanjao dvanaest rekata u toku dana i noći, biće mu sagrađena kuća u Dženetu zbog toga.’” Umu Habiba radijellahu anha je rekla da otkada je čula Poslanika alejhi selam da je to rekao nikada ih nije ostavila.
– Anbese kaže: “Nisam ih ni ja ostavio klanjati od onog trenutka od kada sam čuo Umu Habibu šta je rekla o njima.”

– Amr bin Eus dodaje: “Nisam ih ostavio klanjati od kako sam čuo da Anbese govori o njima.”

– A i Numan bin Salim kaže slično: “Nisam ih ostavio klanjati od kako sam čuo Amra bin Eusa da to kaže.” (Muslim)

Pa možda i ti moj brate muslimanu počneš njih slijediti i ne ostaviš ovaj savjet nakon što si ga čuo!

Sedmi primjer: imam El-Buhari kaže: “Nisam nikoga ogovorio od kako sam saznao da je ogovaranje haram. I zaista, želim da sretnem Allaha Uzvišenog a da me On Uzvišeni ne bude pitao o ogovaranju.”


Iz knjige Dersovi odgoja iz hadisa vjerovjesnika
Autor: Halid el-Husejnan
Priprema i naslov: Menhedž
Ostali dersovi iz serijala ovdje