Naslovnica Akida Žudnja za Uzvišenim Allahom

Žudnja za Uzvišenim Allahom

209
kaligrafija sa Allahovim imenom

Krajnji cilj svakog muslimana je zadovoljstvo Uzvišenog Allaha i ulazak u Njegov Dženet. Pored ovoga postoji i druga želja koja je veća od prethodne, a to je viđenje Allaha Uzvišenog u Dženetu.

Obavezno moramo vjerovati da će vjernici vidjeti Allaha aze ve džel u Dženetu.

– Mi vjerujemo da Allahu ništa nije slično i da On sve čuje i vidi.

– Mi muslimani moramo da vjerujemo u ove hadise bez da zapitkujemo i ispitujemo kakvoću, odnosno načine. Kako to u stvarnosti izgleda jeste stvar gajba – nevidljivog za kojeg uzvišeni Allah kaže: “Elif-Lam-Mim. Ova knjiga, u koju nema sumnje, Uputa je onima koji se Allaha boje. Onima koji u gajb vjeruju, koji namaz obavljaju i dijele od onoga čime smo ih Mi opskrbili.”

O nagaradama u Dženetu kaže Uzvišeni:

One koji čine dobra djela čeka nagrada, i više od toga! Lica njihova neće tama i sjeta prekrivati; oni će stanovnici Dženeta biti, u njemu će vječno boraviti.

– Šejh Es-Sadi kaže da su muslimani spomenuti u ajetu na najljepši način činili ibadet Allahu i izvršavali sve što su bili u stanju izvrštiti.

– Kada kažemo da su činili dobročinstvo prema Allahovim robovima – onoliko koliko su bili u stanju – kroz riječi i djela, udjeljivanje imovine, fizičke pomoći kome je bilo potrebno, naređivanje na dobro i odvraćanje od zla, podučavanje onih koji ne znaju, savjetovanja onih koji okreću leđa i sve drugo što se može nazvati dobročinstvom.

– Oni koji su dobra djela radili njima pripada “nagrada” – a ona je Dženet koji ima potpunu ljepotu i “više od toga” a to je gledanje u Allahovo plemenito lice, slušanje Njegovog govora, postizanje Njegovog zadovoljstva. Ove dženetlije su postigli ono za čim se najviše žudi i ono što se najviše traži i priželjkuje.

Prenosi se da je Vjerovjesnik alejhi selam rekao: “Kada stanovnici Dženeta budu ušli u Dženet, Uzvišeni Allah će reći: ‘Da li želite da vam nešto drugo dam pored toga što imate trenutno?’ – a oni će odgovoriti: ‘Zar nam nisi naša lica svijetlim učinio i zar nas nisi u Dženet uveo i od vatre spasio?!’ – pa će On otkriti zastor i dženetlije će vidjeti Njegovo lice. Neće im ništa biti ljepše i draže od svega što im je dato od gledanja u svog Gospodara aze ve džel, a zatim je (Poslanik) proučio ajet: ‘One koji čine dobra djela čeka nagrada i više od toga!’” (Muslim)

– Kako li je samo veličanstven i velik taj dan! A kakve li samo radosti za vjernike kada budu gledali direktno u svoga Gospodara kao što mi danas gledamo u sunce kada nema oblaka i kao što gledamo u pun mjesec na vedrom nebu! Gledat će u svoga Gospodara pa će zbog gledanja dobiti svijetlost i biti obasjani i osjećat će u tome slast zbog koje će se umanjiti svi ostali užitci i slasti koje će biti u dženetskim blagodatima. Vraćat će se svojim kućama, a njihova svjetlost na licu će se povećavati. Pa da li si ti poželio, o Allahov robe, gledanje u Allaha Uzvišenog: “Ko zavoli susret s Allahom, Allah zavoli susret s njim.” (hadis)

Razlozi koji podstiču žudnju za Allahom

1 Iščitavanje Allahovih lijepih imena i uzvišenih svojstva, razmišljanje o Njegovom govoru jer je zaista plod ovog iščitavanja, razumjevanja i razmišljanja o njima to da se u srcu rodi želja za otkrivanje značenja ovih imena i svojstava. Na taj način se pokreću tajni uticaji za spoznaju u srcu i razumu i time tada dolazi do snage i pomoći.

2 Spoznaja i upoznavanje Allahovih veličanstvenih blagodati i ogromnih darova. Srca vole onoga ko im čini dobročinstvo i lijepo postupa prema njima – zbog toga se u Kur’anu puno navode ajeti koji govore o blagodatima i darovima kao napomena na ovo značenje. Kad god budeš povećao spoznaju Allahovih blagodati koje imaš, istovremeno će ti se povećati želja da Mu zahvaljuješ na tim Njegovim blagodatima koje posjeduješ.

3 Tugovanje zbog vremēna koja su minula bez pokornosti Allahu, čak šta više, njihovo provođenje u ibadetu strastima.

4 Sjećanje na uspjeh u dobru i dobročinstvu naših predaka i pored toga što sam ne učestvuješ u tom dobru. To će te podstaći da se takmičiš u dobru i žuriš ka činjenju dobra i dobročinstva- sve ovo je Uzvišeni naredio: “I neka se za to takmiče oni koji hoće da se takmiče!”

– Ti imaš puno vrsta žudnje, a najveća i najslađa je žudnja za gledanjem u Allahovo aze ve džel lice i možeš sebe uvježbavati na čitanje ovog hadisa sa podsjećanjem na stepen kojeg imaš kod Uzvišenog Allaha, i da li ćeš postići plemenitost gledanja u Njega ili ne.

– Allahov Poslanik alejhi selam je rekao: “Kada stanovnici Dženeta budu ušli u Dženet, Uzvišeni Allah će reći: ‘Da li želite da vam nešto drugo dam pored toga što imate trenutno?’- a oni će odgovoriti: ‘Zar nam nisi naša lica svijetlim učinio i zar nas nisi u Dženet uveo i od vatre spasio?!’- pa će On otkriti zastor i dženetlije će vidjeti Njegovo lice. Neće im ništa biti ljepše i draže od svega što im je dato od gledanja u svog Gospodara aze ve džel, a zatim je proučio ajet: ‘One koji čine dobra djela čeka nagrada i više od toga!’” (Muslim)

– U žudnju spada i žudnja za susretom sa Allahom, Njegovim Dženetom i rahmetom, za viđenje Njegovih evlija u Dženetu, a posebno žudnja za susret s Vjerovjesnikom alejhi selam u Firdeusu.

Najveća slast

– Kada se Gospodar pokaže Svojim robovima vjernicima u Dženetu, oni će zaboraviti sve one raznovrsne blagodati oko sebe zbog toga što su njihove oči postigle najveću slast gledanjem u lice Allaha aze ve džel.

– Pa kada se zastor opet pojavi između Njega i njih, oni će se vratiti onome u čemu su bili od raznih uživanja i radosti.

– Stanovnici Dženeta imaju dvije blagodati:

1. Blagodat gledanja u Njegovo, džele šanuhu, lice, a ona je najveličanstvenija i najplemenitija od svih blagodati.

2. Blagodat kada se vraćaju i nastavljaju s onim u čemu su bili: hlad, voće, hurije, sluge i sve ostalo što se ne može ni zamisliti – kakve li samo ove dvije blagodati!

Najveći gubitak              

– Najveći gubitak će biti da rob ne bude mogao gledati u Allahovo plemenito lice u Dženetu na dan kada se radi dobrih dijela bude nagrađivalo i sa više od zasluženog – upravo to je ta nagrada: gledanje u lice Veličanstvenog i Hvaljenog.

Ko od Dženetlija ima najveći stepen

– Abdullah bin Omer radijellahu anhuma kaže: “Najbolji i najveći stepen od dženetlija će imati oni koji budu mogli gledati u Allahovo lice dva puta svaki dan.”

– Seid bin Džubejr kaže da su od dženetlija najplemeniti oni koji budu gledali Allahovo tebarake ve teala lice svakog jutra i večeri.

Ljudi će se razlikovati u gledanju Allahovog lica

– U Njegovo džele šanuhu lice će najviše gledati oni koji su Ga najviše voljeli i koji su bili najprivrženiji za Njega i koji su Ga najviše poznavali. Ljudi će se razlikovati u gledanju Allahovog lica shodno skrušenosti u namazu, voljenju Allaha i privrženosti za Njega na dunjaluku.

Hišam bin Hasan je rekao: “Doista će se Uzvišeni Allah ukazati dženetlijama, pa kada Ga oni budu vidjeli, zaboraviti će sve blagodati Dženeta.”

Šejh Es-Sadi komentarišući govor Uzvišenog “Toga dana će neka lica blistava biti”  kaže da će to biti lijepa i blistava lica koja će imati nur zbog njihovog cjelokupnog stanja u kojem se nalaze – radosti u srcu i duši, slasti u kojima će uživati tijelo.

“U Gospodara će svoga gledati” – gledaće u svoga Gospodara shodno deredžama:

– ima onih koji će Ga gledati ujutro i naveče

– ima i onih koji će gledati u Njega svakog petka samo jedan put.

– Oni će uživati u gledanju u Njegovo plemenito lice i Njegovu zadivljujuću ljepotu kojoj ništa nije slično.

– Pa kada Ga budu vidjeli oni će zaboraviti sve ono što imaju od uživanja i blagodati. Postićiće od užitka i sreće ono što se ne može ni opisati a ni zamisliti, a lica će im zablistati pa će oni dobiti ljepotu na onu ljepotu koju su već imali – molimo Allaha Plemenitog da nas učini od njih!

Zamišljanje ovog veličanstvenog i velikog događaja

– Dok dženetlije budu u svojim uživanjima i blagodatima, odjednom će im se pojaviti neka svijetlost i obasjati ih. Oni će podići glave i ugledati da je to njihov Gospodar došao iznad njih i reći će: “Es-Selamu alejkum ja ehlel-dženeh” –Neka je mir sa vama o dženetlije.” To je govor Uzvišenog: “Selam – govor Gospodara Svemilosnog.”

“Da li želite da vam još nešto više dam?” – upitaće Uzvišeni Allah, a dženetlije će odgovoriti: “Gospodaru naš, zar ima hajra a da nam ga nisi dao ili učinio? Zar nam Ti nisi olakšao smrtne trenutke, dao nam smiraj u strahovitim tminama kabura, sačuvao nas straha na dan puhanja u rog? Zar nam nisi olakšao naše poteškoće i prekrio nam ružna djela, učvrstio nam korake na džehenemskom mostu; zar nas Ti nisi približio k Sebi i učinio da osjetimo slast u slušanju Tvog govora, gledanju Tvoje svijetlosti? Pa zar postoji i jedan hajr, a da ga nam nisi učinio!? Zar naša lica Nisi učinio svijetlim, zar nas nisi uveo u Dženet i spasio od vatre!?”

Uzvišeni Allah će tada otkriti zastor i pogledati u njih, a i oni će pogledati u Njega. Dženetlijama od svega što su dobili nije ništa draže od gledanja u lice Gospodara aze ve džel. U tom trenutku dok gledaju u Allaha uzvišenog neće se osvrtati na svoje blagodati dokle god budu gledali u Njega. Kada se Allah uzvišeni zakloni od njih, nad njima i u kućama njihovim ostaće Allahova svjetlost i bereket- na to nas upućuje ajet: “One koji čine dobra djela čeka nagrada i više od toga!”

A zamisli koliki je to gubitak i tuga, koliko je to kajanje, bol, teškoća, nesreća i koliko bi bio uskraćen i oštećen ako budeš onemogućen da uživaš u ovim veličanstvenim tenutcima kojim nije ravan ni jedan užitak, ni dunjalučki ni ahiretski, kojeg niko ne može opisati ni zamisliti zbog njegove veličine, blagodati, sreće, smiraja i radosti koji je u njemu. Nema snage niti moći osim od Allaha, divan je On pomagač i Onaj na koga se oslanja!

Allahu naš, mi Te molimo da nam podariš užitak gledanja u Tvoje plemenito lice, čežnju za susret s Tobom, bez ikakve štete i fitne koja u zabludi vodi.

Iz knjige Dersovi odgoja iz hadisa vjerovjesnika
Autor: Halid el-Husejnan
Priprema: Menhedž
Ostali dersovi iz serijala ovdje