Adabi druženja i bratstva u ime uzvišenog Allaha

Neki od adaba (lijepog ponašanja) u druženju i bratstvu su:

1 Lijepo se međusobno ophoditi

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “…i ophodi se prema ljudima lijepim ahlakom.”1

2 Prekrivati tuđe mahane

Jer, vjernik traži ispriku, a licemjer pokliznuće;

3 Opraštati tuđe posrtaje

Uzvišeni kaže: “Zato ti velikodušno oprosti.” (El-Hidžr, 85)

Fudajl b. ljad veli: “Futuvvet (viteštvo) je oprostiti braći njihove posrtaje.”

4 Ne zavidjeti braći kada se kod njih vide tragovi Allahovih blagodati, nego biti radostan zbog toga

Treba zahvaliti Allahu što im je podario blagodati, kao što se zahvaljuje Allahu kada on sam bude njima obdaren. Uzvišeni veli:

“lli bi ljudima na onome što im je Allah iz obilja Svoga darovao zavidjeli.” (En-Nisa’, 54)

I Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “I nemojte jedan drugom zavidjeti…”.

5 Biti nasmijana lica, prijatna govora, široka srca i pružene ruke

Savladavati srdžbu, ne oholiti se i ukazivati poštovanje;

6 Ne družiti se osim sa pametnima, učenima, mudrima i bogobojaznima

Neko je spjevao: “Ne pitaj za čovjeka, već za druga njegova. Jer, svako se za svojim drugom povodi.“

7 Ne obećavati bratu nešto, a potom to ne ispuniti, jer takav postupak je djelo licemjera

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Tri su znaka licemjera: kada govori laže, kada obeća ne ispuni, a kada mu se nešto povjeri iznevjeri.”2

8 Čuvati dobrobit bratstva, uz isticanje neopravdanosti neosnovanih želja braće, tako što će im se ukazati na ispravnost, a ne povlađivati im u onome što oni priželjkuju

Ebu-Salah (Hamdun el-Kassar) je rekao: “Vjernik se prema tebi odnosi korektno, upućuje te na ono što je dobro za tvoju vjeru i tvoj dunjaluk. A licemjer te samo hvali i upućuje te na ono što priželjkuješ. Spašen je onaj ko ovo dvoje razaznati zna.”

9 Voljeti bratu ono što voliš samom sebi

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Niko od vas neće biti potpunog imana dok ne bude volio svome bratu ono što voli sam sebi.”3

10 Poselamiti brata kada ga sretneš, napraviti mu mjesto na sijelu i zvati ga njemu najdražim imenima…

…kao što o tome prenosi i izjava od Omera b. el-Hattaba, r.a. (tj. mevkuf-predaja). Također treba bratove riječi prenijeti na najljepši mogući način.

11 Držati se bratstva a izbjegavati dosađivanje

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:

“Od najljepših su djela ona koja su trajna, pa makar i mala bila.”4

Muhammed b. Vasi’ je rekao: “Dosadnjaković nema prijatelja, a ni zavidnik bogatstva. Gledati na posljedice odlika je plodonosnog uma.”

12 Ne gledati u nevolje i poteškoće koje dođu od braće

Saleb je spjevao:

“Namjerno zatvorim oči pred drugom,
šta se desi, kao da ne znam.
Nije neznanje, već ćud moja,
nevolju koja me snađe da podnesem.”

13 Nikoga ne podcjenjivati i znati svačije mjesto koje mu pripada, pa mu, shodno tome, počast ukazivati

Abdullah b. Mubarek je rekao: “Ko podcjenjuje učenjake – izgubit će ahiret; ko podcjenjuje vlastodršce – izgubit će dunjaluk; ko pak podcjenjuje iskrenu braću – izgubit će ljudskost i dostojanstvo.”

14 Biti ponizan prema braći i nad njima se ne oholiti

Ijjad b. Himar prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uzvišeni Allah mi je objavio da jedni prema drugima budete ponizni tako da niko ne smatra da ima prednost nad drugim.”5

15 Čuvati stara prijateljstva i paziti na prava bratstva prema drugovima drugova

Neka žena je ušla kod Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, pa su mu to spomenuli, a on je na to rekao: “Ona nam je dolazila za vrijeme Hatidže, a čuvanje prijateljstava je od imana.”6

16 Biti onakav kako je to objasnio Ebu-Osman el-Hiri…

…a bio je upitan: “Kako se može družiti sa vjernikom na ispravan način?” Odgovorio je: “Stavit ćeš svoj imetak u službu svome bratu, a njegov imetak nećeš priželjkivati. Bit ćeš prema njemu pravedan, a nećeš tražiti da i on pravedan prema tebi bude. Njegovo i najmanje dobro prema tebi smatrat ćeš velikim, i bit ćeš prema njemu plemenitiji nego prema samom sebi.”

17 Čuvati tajne svoje braće

Neko od mudraca je rekao: “Kaburi tajni – srca su iskrenih”.

Ebu-Ali el-Hakim priča da je neki čovjek ispričao svoju tajnu svome prijatelju, pa ga je upitao: “Jesi li je zapamtio?” Prijatelj je odgovorio: “Ne, nego sam je zaboravio!”

“Nije plemenit onaj kada mu drug pogriješi,
on njegove tajne koje je znao obznani.
Plemeniti, u kojem je ljubavi ostalo,
tajnu čuva, i nikom je ne odaje.”

18 Dogovarati se sa braćom i prihvatiti dobre prijedloge

Allah je svome Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“l dogovaraj se s njma. A kada se odlučiš, onda se pouzdaj u Allaha.” (Ali Imran, 159)

19 Davati braći prednost i nad samim sobom

Uzvišeni Allah, opisujući plemenite ensarije, kaže: “…i više vole njima nego sebi, mada im je i samima potrebno.” (El-Hašr, 9)

20 Ne razilaziti se s braćom radi dunjalučkih stvari

Dunjaluk nije dostojan da se braća radi njega jedan drugom suprotstavljaju. Jahja b. Muaz veli: “Dunjaluk, sa svim onim što u sebi ima, ne zaslužuje da se zbog njega i jedan tren žalosti. A ti, čitav život zbog njega se brineš i žalostiš! Zbog njega svoju braću odbacuješ, iako vrlo malo od dunjaluka uzimaš.”

21 Družiti se s braćom zbog vjere i čista srca, a ne iz nekog straha, želje ili pohlepe

Eš-Šabi je rekao: “Ljudi su se dugo vremena družili zbog vjere, sve dok vjera nije otišla. Zatim ih je vezivala čovječnost i ljudskost, pa su i one otišle. Poslije ih je udruživao stid, a potom pohlepa i strah. Mislim da će iza toga doći nešto što je i od ovog zadnjeg gore.”

22 Ostaviti ulagivanje i laskanje

Sehl b. Abdullah je rekao: “Neće osjetiti miris iskrenosti onaj koji laska sebi ili se ulaguje drugima.”

23 Izbjegavati suprotstavljanje braći a težiti slaganju sa njima, osim ako je u pitanju oprečnost s vjerom

Džuvejre b. Ismail je rekao: “Molio sam Allaha četrdeset godina da me sačuva od suprotstavljanja braći.”

24 Činiti dobročinstvo i održavati rodbinske i prijateljske veze

Dobročinstvo je potpunije od održavanja veza, pa je Allah odlikovao roditelje time što im treba činiti dobročinstvo iz poštovanja prema njihovim velikim zaslugama.

25 Biti prisan prema braći

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Vjernik je prisan i odan, a nema dobra u onome koji nije prisan niti je odan.”7

26 Saosjećati se sa braćom u nedaćama, kao što se sa njima druži i učestvuje u blagostanjima…

…ne biti im oprečan ni u jednom od spomenutih stanja.

27 Ne prigovarati za dobro učinjeno djelo prema nekome, nego to smatrati malenim

A ono što dođe od braće, poštovati i držati velikim.

28 Ne prihvatati riječi protiv braće od strane klevetnika ili spletkara

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “U Džennet neće ući klevetnik.”8

Halil b. Ahmed je rekao: “Ko prenosi riječi tebi, prenosi ih i od tebe. Ko ti donosi o nekome habere, odnosi ih nekome i o tebi.”

29 Činiti dobro braći i opraštati im

Ibn Ebi-Mensur je spjevao:

Ako griješim, kao što veliš, oprosti;
gdje je blagost našeg bratstva?
A ako i ti griješiš kao i ja,
pa gdje ti je ljudskost i dobrota?

30 Prihvatati izvinjenje od onoga koji se izvine, bilo da je on u tome iskren ili ne

Neko je rekao:

Primi izvinjenje od onoga ko ti s njim dođe,
bio on kod tebe iskren ili lažov.
Jer, pokorio ti se onaj koji želi da te zadovolji,
uvažio te onaj koji te bijaše napao potajno.

A Ebul-Hasan b. Ebil-Abbas el-Bejheki kaže:

Rekoše mi: ‘Taj i taj nažao učinio ti je!’,
a mladiću obijeđen biti sramota je.
Ali kažem: ‘S izvinjenjem došao je,
a krvarina za grijeh izvinjenje je.’

31 Požuriti u rješavanju potreba svoje braće

Muhammad b. el-Munkedir veli: “Jedina slast koja je na dunjaluku ostala jeste rješavanje potreba braće.”

32 Ne zaboraviti na ugovor o bratstvu, pa makar se kuće i udaljile; ne izbjegavati susret s braćom

lbnul-Enbari prenosi od svog oca: “Od plemenitosti čovjeka je vapaj za domovinom i čežnja za braćom.”

33 Ne sakrivati se od braće, a ni njih ne sakrivati od sebe

Ibn Ebi-Davud veli:

Ne ostavljaj me napuštena, pred vratima svojim,
slobodan čovjek se od braće ne sakriva.
Prihvati me, zbog interesa ne dolazim,
već si ti sam razlog dolasku svog poznanika.

34 Odgovarati na pisma koja dođu od braće i u tome ne biti nemaran

Ibn-Abbas, r.a., smatra da je odgovor na pismo dužnost kao i odgovor na selam. Neko je rekao:

Kada prijatelj pismo šalje prijatelju,
obligatna dužnost odgovoriti je.
Jer, kada braća vidjeti se ne mogu,
pismo tada najljepša veza je.

35 Ne postiti dobrovoljno kada te brat pozove sebi u goste, osim s njegovom dozvolom

Ako čovjek već bude zanijetio post, dozvoljeno mu je da se omrsi kako bi time usrećio svoga brata. Ebu-Seid el-Hudri, r.a., priča: “Pripremio sam Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, jelo – pa je došao sa svojim ashabima. A kada se jelo postavilo, jedan čovjek reče: ‘Ja postim’. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ‘Vaš brat vas je pozvao i zbog toga se potrudio. Omrsi se, a poslije, ako hoćeš, posti jedan dan naknadno.’9

36 Posjećivati braću i pitati za njihova stanja

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Neki čovjek je krenuo da posjeti brata muslimana u drugom selu, a Allah naredi meleku da ga sačeka na putu. ‘Kuda ideš Allahov robe?’, upita ga melek. – ‘Idem da posjetim brata u ovom selu’, reče čovjek. ‘Dobar si i dobri su tvoji koraci’, reče melek.”10

Abdullah b. Mesud, r.a., priča: “Kada se neki naš brat ne bi pojavio, mi bismo mu otišli. Pa ako bi bio bolestan, mi bismo ga obišli. Ako bi bio zauzet, mi bismo mu pomogli, a ako nije bilo ni jedno ni drugo, bila bi posjeta.”

37 Čuvati hurmet druženja i bratstva

Džafer es-Sadik veli: “Ljubav koja traje dan – vezivanje je; ona koja traje mjesec – bliskost je; ona koja traje godinu dana – rodbinstvo je. Ko je prekine i Uzvišeni Allah njega prekinut će.”

Od njega se, također, prenosi da je rekao: “Prijateljstvo od dvadeset dana je bliskost.”

38 Ne pretjerivati ni u ljubavi ni u mržnji

Ali b. Ebi-Talib, r.a., je rekao: “Voli prijatelja umjereno, možda će ti jednog dana postati neprijatelj; mrzi neprijatelja umjereno, možda će ti jednog dana postati prijatelj.”

Iz knjige Primjeri istinskog vjerovanja iz života vjerovjesnika, ashaba, evlija i šehida


1 Ahmed (5/153, 158); Tirmizi (1987); Darimi (2/323); Hakim (1154).
2 Buhari (1/111); Muslim, Iman, ( 1159); Tirmizi (2631); Nesai (8/117).
3 Buhari (1/73, Muslim, Iman, (1/45); Tirmizi (2515); Nesai (8/75); lbn-Madže, Mukaddime, (1/66).
4 Muslim, Salatul-musafirin, (782); Ahmed (6/165).
5 Muslim (2865); Buhari, El-Edebul-mufred (426); Ibn-Madže (4179).
6 Hakim (1/15, 16).
7 Ahmed (2/400).
8 Buhari (10/472); Muslim (2/113); Tirmizi (8/182); Ebu-Davud (13/129).
9 El-Bejheki, Es-Sunenul-kubra (4/279).
10 Hadis je ranije naveden.