Naslovnica Edeb - Odgoj Odgoj duše “A zar Allah nije dovoljan robu svome?!“

“A zar Allah nije dovoljan robu svome?!“

928
Allah, Allahova imena

Budi zadovoljan Allahovim čuvanjem, i On će ti biti dovoljan, jer je Allah moćan odluku Svoju izvršiti, i niko Ga u tome ne može spriječiti. I pouzdaj se u Njega, jer je samo On Vječni, Onaj Koji ne umire, a sve mirno Njega prolazno je.

Svemogući Allah bio je dovoljan Ibrahimu, alejhis-selam, kad su ga bacili u vatru, pa ju je On učinio hladnom i spasom za poslanika Ibrahima.

Uzvišeni Allah spasio je Nuha, alejhis-selam, od sveopćeg potopa na dan kad je cijela Zemlja bila pod vodom.

On je učinio da se more razdvoji, pa je Musa prošao, a faraon se utopio?! Allah je dao da iz stijene, pred Musaom, provre voda.

Svevišnji je Allah štitio Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, od svih neprijatnosti, atentata, pomagao ga u bitkama, bio njegova utjeha u samoći i učvrstio ga u teškim trenucima.

Ko je iskreno zamolio Allaha, a da mu se On nije odazvao!? Ko je od Njega nešto zatražio, a da mu je to Gospodar uskratio!? Ko se htio skloniti u Njegovo okrilje a On ga je odbio?

Uzvišeni Allah rekao je: “…svakog časa On se zanima nečim” (Er-Rahman, 29), tj. jednima daje bogatstvo a drugima siromaštvo, daje život i uzima ga, daje vlast i oduzima je, daje bolest i lijek, iskušava i čuva od iskušenja: naše su kike i sve što postoji u Njegovoj ruci, On upravlja svime što postoji.

To su sljedeći stihovi:

“Kod Njega se skloni kada nevolja stane da te tjera
Jednom, Silnom neka te vodi tvoja vjera.
Znaj da Uzvišeni, Onaj čija veličina sve nadvisuje,
On opskrbu i sudbinu svemu propisuje.”

Tako ti Allaha, jesi li se obratio Allahu, dželle šanuhu, jesi li Ga zamolio, jesi li razmišljao o časnom Kur'anu i družio se s onima koji Njega vole?! Ako tako postupiš, osjetit ćeš blagostanje, zaslužit ćeš nagradu i spašen ćeš biti: “Sve propada – osim lica Njegovog! Njemu presuda pripada i njemu ćete se vratiti vi!” (El-Kasas, 88)

Iz knjige „Kako ukrotiti svoje srce“
Ostali dijelovi serijala ovdje
Priprema: Menhedž