Naslovnica Islam Rekaik Skupina koja u činjenju dobrih djela druge nadmašuje

Skupina koja u činjenju dobrih djela druge nadmašuje

338
ukroti-svoje-srce

Ova je skupina oličenje tevhida, oni su Resulullahovi, sallallahu alejhi ve sellem, sljedbenici, radosna vijest islama…

Spoznali su suštinu života, duboko su svjesni da će stati pred Allaha, Poznavaoca svih tajni, znaju da je život, koji relativno kratko traje, vrijeme sjetve, čije će plodove ubrati na ahiretu, zapažaju da su dobri prethodnici iskorištavali vrijeme u onome čime je Allah, dželle šanuhu, zadovoljan.

Čitaju predanje u kojem stoji da je Seid b. el-Musejjib izuzetno malo spavao, a kad bi se probudio, ukorio bi sam sebe: “Dušo, majko svih zala, pokreni se! Tako mi Allaha, nećeš večeras više spavati!”

Čuli su da je El-Esved b. Jezid skoro uvijek postio, i kad mu je sugerirano: “Prihvati olakšicu, nemoj uvijek postiti!”, on je samo rekao: “Kad me zakopaju u mezar, ko će postiti u moje ime, ko će klanjati u moje ime, ko će čitati Kur'an u moje ime?”

“A između njih i onog što budu željeli prepreka će postavljena biti, kao što i prije učinjeno bi s onima njima sličnim, jer su oni, zbilja, bili u velikoj sumnji!” (Sebe, 54)

A, zbilja, može li mejit obavljati namaz u kaburu ili, na primjer, postiti, ili pak spominjati Allaha?! Kamo sreće da može!

Ovu skupinu učenika i studenata predvodi veličanstveni Kur'an, on je njihov prijatelj i proljeće njihovih srca; ne propuštaju skupni namaz, čak ne kasne ni na početni tekbir. Istinski, iskreno i odlučno posvetili su se stjecanju islamskog znanja, izučavanju i rješavanju pravnih pitanja.

“A potom ćemo dati Mi da Knjigu naslijede oni Naši robovi koje smo odabrali…” (Fatir, 32)

Iskorištavaju vrijeme u redovnom posjećivanju predavanja na kojima saznaju nove informacije i na osnovu kojih učvršćuju svoj iman. I to je oblik pomaganja islama i svjesnosti njegove veličine. Ma kuda pošli, njihovi su pokreti u skladu s Allahovim zadovoljstvom.

Eto, to su oni koji dobrim djelima druge pretiču: “A potom ćemo dati Mi da Knjigu naslijede oni Naši robovi koje smo odabrali. Neki će prema sebi nasilje učiniti, a kod nekih će dobra i loša djela podjednako teška biti. A bit će nekih koji će, Allahovim dopuštenjem, djelima dobrim druge preteći…” (Fatir, 32)

O muslimanska omladino, o dobri, o čestiti, zar i vi ne biste željeli pripadati ovoj skupini koja noću obavlja dobrovoljni namaz, a danju slavi Uzvišenog Allaha i približava se Njegovoj milosti! Zar ne biste željeli biti poput Musaba b. Umejra, Sa'da, Halida, Tarika b. Zijada, Salahuddina…

Nastavit će se, inšaallah…

horizontalna linija

Iz knjige „Kako ukrotiti svoje srce“
Ostali dijelovi serijala ovdje
Priprema: Menhedž