Naslovnica Savremeni učenjaci Abdul-Kadir el-Arnaut Šesti Poslanikov vasijjet: “Ni u kom slučaju ne napuštaj bojni red makar svi...

Šesti Poslanikov vasijjet: “Ni u kom slučaju ne napuštaj bojni red makar svi suborci izginuli”

347
konjanici

Hadis: “Ni u kom slučaju ne napuštaj bojni red makar svi suborci izginuli”

Zabrana napuštanja bojnog polja dolazi zbog očuvanja strukture i konstrukcije vojske. Ona je važeća i u situacijama kada je protivnička vojska slabija. Nepokolebljivost i upornost na bojnom polju, te borbenost jeste obligatna dužnost za sve one koji su uključeni u bitku.

Sunnet, tradicija Allahovog Poslanika, u sebi sadrži upozorenje na opasnost bježanja s bojnog polja.

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, veli: “Čuvajte se sedam velikih grijeha … ” a među njih je ubrojao i “…bježanje s bojnog polja.” (Ovo prenose el-Buhari i Muslim u svojim Sahihima)

Inače napuštanje bojnog polja ima različite oblike i vidove:

1 – povlačenje, nakon čega slijedi ponovni napad na neprijatelja. Ova taktika spada u strategiju vođenja borbe, što se u islamskoj terminologiji naziva teharruf, povlačenje radi ponovnog napada;

2 – povremeno i naizmjenično povlačenje i napadi. U ovo spada npr. povlačenje radi pristupanja drugoj četi i njeno omasovljavanje. Ovakvo povlačenje naziva se tehajjuz, tj. pregrupisavanje, odn. priključivanje drugoj četi;

3 – treća kategorija na koju se zabrana odnosi jeste bijeg bez namjere povratka, dakle bijeg zbog gubitka bitke.

“O vjernici, kada se s nevjernicima sukobite, a njih nastupa mnogo, leđa im ne okrećite. Onaj ko im tada leđa okrene – osim onog koji se povuče s namjerom da se ponovo bori ili drugoj četi pristupi – vratit će se natovaren Allahovom srdžbom; prebivalište njegovo bit će Džehennem, a užasno je on boravište.” (El-Enfal, 15-16)

Iz knjige “Vasijjeti Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem”, ostali vasijeti ovdje
Autor: muhaddis Abdul-Kadir el-Arnaut
Obrada i naslov: Menhedž