Naslovnica Islam Islam za početnike Ajet zbog kojeg je Iblis, kad ga je čuo, zaplakao

Ajet zbog kojeg je Iblis, kad ga je čuo, zaplakao

3282
islamske slike

Ko se upliće između tebe i pokajanja?

Druga naša stanka je sa ajetom zbog kojeg je Iblis, kad ga je čuo, rasplakao i rastužio se… ajetom koji mijenja griješnike u pokajnike…

To je poziv onima koji pretjeruju i onima koji zanemaruju svoje obaveze… Dođi sa mnom da čitamo ovaj ajet. Kaže Uzvišeni:

»I za one koji se, kada grijeh počine ili kad se prema sebi ogriješe, Allaha sjete i oprost za grijehe svoje zamole – a ko će oprostiti ako ne Allah? – I koji svjesno u grijehu ne ustraju. Njih čeka nagrada – oprost od Gospodara njihova i džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno ostati, a divne li nagrade za one koji budu tako postupili!« (Ali ‘Imran, 135-136)

Dragi brate! Ko od nas ne čini grijehe? Ko to od nas ne griješi u pravu svog Gospodara? Misliš li da greške koje mi činimo niko prije nas nije radio? Ne! Mi nismo meleci koji se onome što im Allah naredi ne suprostavljaju i koji rade ono što im je naređeno, nego samo ljudi koji su podložni greškama. Svaki onaj kojeg vidiš od Allahovih subhanehu ve te'ala dobrih robova ima prijestupa i grijeha…

Kaže Ibn Mes'ud radijallahu anhu svojim prijateljima koji su ga slijedili: »Da vi znate moje grijehe kamenovali biste me.«

Rekao je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: »Kad vi ne biste griješili Allah bi vas uklonio i doveo narod koji bi griješio i zatim tražio oprosta, pa bi im Allah opraštao.« (Muslim)

“Mi se od grijeha nismo sačuvali niti ćemo se sačuvati.”1

Dođi sa mnom da porazimo šejtana istigfarom iz srca za prijašnje grijehe… Dođi sa mnom da obnovimo pokajanje Allahu subhanehu ve te'ala. Neka to bude iskreno pokajanje iz srca. Neka naša navika postane izgovaranje riječi Onoga koji iz ničega stvara:

»Gospodaru naš, sami smo sebi nepravdu učinili, i ako nam Ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se, sigurno ćemo biti izgubljeni.« (El-E'araf, 23)

(Iz djela “Sjećat ćete se onoga što sam vam govorio”, autora Abdul-Muhsina b. Abdurrahmana)

Bilješka:

  1. Sa kasete »Pismo iz srca« od šejha ‘Abdul-Vehhaba et-Taririja.