Naslovnica Edeb - Odgoj Čuvajte se zuluma

Čuvajte se zuluma

525
dersovi odgoja

Rekao je Uzvišeni Allah: “A Allah ne voli one koji nepravdu čine!”

Mnogi od učenjaka su protumačili zulum – nepravdu kao postavljanje stvari na pogrešno mjesto (tj. ne izvršavanje onako kako to treba).

Od Ebu Zera radijellahu anhu se prenosi da je Vjerovjesnik alejhi selam – u onome što prenosi od svog Gospodara – rekao: “Kaže Uzvišeni Allah: ‘O robovi Moji, doista sam Ja Sebi zabranio zulum, a učinio sam ga i među vama zabranjenim, pa zato nemojte međusobno jedni drugima zulum činiti!’

– Ibn Redžeb kaže: “To znači da je On Uzvišeni zabranio zulum Njegovim robovima da jedni drugima zulum čine. Zulum se dijeli na dvije vrste:

  • jedna od njih je činjenje zuluma duši tj. samom sebi, a najgora takva pojava je širk kao što je rekao Uzvišeni: “Širk je, zaista, veliki zulum.” Čineći širk mušrik je stavio stvorenje na stepen Stvoritelja i obožava ga, dakle, stavio je stvar na pogrešno mjesto. Najviše što se spominje u Kur'anu jeste prijetnja zulumčarima, a misli se na mušrike: “A nevjernici, oni su pravi zulumčari!”
    Zatim, nakon širka slijede grijesi raznih vrsta i formi, od velikih i malih.
  • Druga vrsta je: činjenje zuluma drugom i to je spomenuto u ovom hadisu, a Vjerovjesnik alejhi selam je rekao na hutbi na oprosnom hadžu: “Zaista vaša krv, imeci i vaše časti vama su sveti kao svetost ovog vašeg dana, u ovom vašem mjesecu i u ovoj vašoj zemlji.”

Poslanik alejhi selam kaže: “Zulum je tmina na Sudnjem danu.” (mutefekun alejhi)

Također bilježe El-Buharij i Muslim od Ebu Musa El-Ešarija radijellahu anhu da je Poslanik alejhi selam rekao: “Doista Allah ostavlja zalima da dugo čini zulum, a neće ga ostaviti nekažnjenog” zatim je proučio ajet: I tako biva kazna Gospodara tvoga kada kažnjava narode koji su zalimi, doista Njegova kazna je žestoka i bolna.”

Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: “Ko je učinio zulum svome bratu neka traži halala, jer neće biti dinara i dirhema da se od njega uzmu, nego će se uzimati njegova dobra djela. Ako ne bude imao dobrih djela, uzeti će se loša od njegovog brata i baciti na njega” (Buharija)

linija

Iz knjige Dersovi odgoja iz hadisa vjerovjesnika
Autor: Halid el-Husejnan
Priprema i naslov: Menhedž
Ostali dersovi iz serijala ovdje