Naslovnica Islam Rekaik Pripremio mi te je šejtan

Pripremio mi te je šejtan

579

Jednom prilikom je tabiin Sulejman bin Jesar, rahimehullah, zajedno sa svojim prijateljem krenuo na put za Mekku, radi izvšravanja obreda Hadža. Kada su stigli do mjesta El-Ebva1, sjedoše da malo odahnu. Njegov prijatelj uze nešto od njihove hrane koju su pripremili za put, te ode do pijace da je proda, a Sulejman osta u šatoru.

Ovaj tabiin je bio izrazito lijep, ali i bogobojazan čovjek. Negdje na obližnjem brežuljku bijaše šator nekih beduina, a u njemu prelijepa beduinka. Ona je spazila Sulejmana bin Jesara i bila je zadivljena njegovom ljepotom. Odmah je odjenula burku2 i rukavice, te došla do Sulejmanovog šatora. Ušla je u šator, zatekavši Sulejmana, pa je otkrila svoje lice – a ono kao da je bilo komad Mjeseca – i pozvala ga je k sebi. Sulejman je pomislio da želi hranu, pa je ustao da joj dadne nešto od hrane, no ona mu reče: ‘Ne želim to, već želim ono što se čini između muža i žene!’ Na to će Sulejman: ‘Pripremio mi te je šejtan!’ Zatim je pognuo glavu i pokrio lice rukama, te počeo žestoko plakati. Kada je ona to vidjela, odmah je pokrila lice i pobjega.

Kada se njegov prijatelj vratio i ugledao ga kako silno plače – do te mjere da su mu oči natekle, a glas izgubio – upita ga: ‘Šta ti je, zašto toliko plačeš?!’ Sulejman mu odgovori: ‘Sjetio sam se dobročinstva svoje kćeri!’ Drug mu na to uzvrati: ‘Ne bih rekao, jer je evo već tri ili više dana kako nisi s njom. Mislim da je nešto drugo u pitanju!’ Tako je navaljivao, sve dok mu Sulejman nije priznao i ispričao. Kada je saslušao Sulejmana, sjeo je pored njega i počeo plakati. Sulejmana je to jako začudilo, pa ga upita: ‘A šta je tebi, zašto sada ti plačeš?!’
‘Ja sam preči od tebe da plačem’
– reče drug.
– ‘Zbog čega?‘ – ponovo upita Sulejman.
– ‘Zato što se bojim toga da joj se ne bih odupro da sam bio na tvom mjestu.’

Tada nastaviše plakati zajedno…

Izvor: Ibn ‘Asakir u Tarihu Dimešk (72/239)

Bilješke:

  1. Mjesto koje se nalazi na putu između Mekke i Medine.
  2. Odjeća koja pokriva cijelo tijelo, počev od lica pa sve do nogu.