Naslovnica Islam Islam za početnike Temelji islamskog vjerovanja – imanski šarti

Temelji islamskog vjerovanja – imanski šarti

800
imanski sarti, temelji imana

Islam je vjera koja sadrži vjerovanje, a i vjerozakon, a u prethodnim redovima smo spomenuli neke od obreda i propisa, kao i njegove temelje.

Temelji islamskog vjerovanja (imanski šarti) su:

  • vjerovanje u Allaha,
  • meleke,
  • Allahove knjige,
  • poslanike,
  • Sudnji dan i
  • odredbu dobra i zla.

Kur'ansko-hadiski tekstovi govore o ovim temeljima.

Allah Uzvišeni kaže (u prijevodu značenja):

Nije čestitost u tome da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu; čestiti su oni koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet, i u meleke, i u knjige, i u vjerovjesnike. (Kur'an, Al-Bekara, 177)

O odredbi, Allah Uzvišeni kaže:

Mi sve s mjerom (bi-l-kader, odredbom) stvaramo, i naređenje Naše je samo jedna riječ – sve bude u tren oka. (Kur'an, Al-Kamar, 50.)

Kada je Džibril, alejhisselam, upitao Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o vjerovanju, on mu je kazao:

„Da vjeruješ u Allaha, meleke, Allahove knjige, Poslanike, Sudnji dan i da vjeruješ u odredbu dobra i zla.“ (Muslim)

(U narednim tekstovima ćemo, inšaAllah, pobliže objasniti temelje islamskog vjerovanja – imanske šarte, op. M)


Autor: Muhammed b. Salih El-Usejmin
Iz djela “Temelji islamskog vjerovanja (komentar knjige)”
Priprema i naslov: Menhedž
Ostali imanski šarti na linku ovdje.