Naslovnica Edeb - Odgoj Čuvajte se suvišnog govora

Čuvajte se suvišnog govora

526
govor, mikrofon

Od Ebu Hurejre radijellahu anhu se prenosi da je Allahov Poslanik alejhi selam rekao: “Ko vjeruje u Allaha i Kijametski dan neka kaže kakvo dobro ili neka šuti i ko vjeruje u Allaha i Kijametski dan neka počasti svoga komšiju. Ko vjeruje u Allaha i Kijametski dan neka ugosti svoga gosta.” (Mutefekun alejhi)

Djela imana se nekada vežu za prava Allaha kakvo je izvršavanje vadžiba i ostavljanja harama. Tu spada i govoriti što je hajr (dobro), a prešutjeti ono što nije hajr.

– Nekada se djela imana vežu za prava robova; ugošćavanje gosta, počastiti komšiju i ne uznemiravati ga.

– Ibn Mesud radijellahu anhu kaže: “Čuvajte se bespotrebnog govora”, a od imama En-Nehaija se prenosi: “Ljudi propadaju zbog bespotrebnog (suvišnog) imetka i govora.”

Neke od šteta koje donosi pretjeran govor

– Uistinu, puno govora za kojim nema potrebe obavezuje krutost i tvrdoću srca, kao što stoji kod Et-Tirmizija u “Sunenu” od Ibn Umera, radijellahu anhuma: “Nemojte puno govoriti osim kada je sjećanje na Allaha u pitanju. Doista kada se puno govori – ako nije u pitanju sjećanje na Allaha– srce postane tvrdo, a zaista je najudaljeniji insan od Allaha onaj u koga je srce tvrdo.”

– Omer ibn El-Hatab radijellahu anhu je rekao: “Ko bude puno govorio puno će i griješiti, a ko bude puno griješio, puno će i grijehe činiti; a ko bude puno grijeha činio, najprije će ući u vatru.”

Ibn Mesud radijellahu anhu je rekao: “Tako mi Allaha pored kojeg drugog boga osim Njega nema, ne postoji ništa na dunjaluku što je važnije da bude dugo u zatvoru od jezika!”

Vehb bin Munebih kaže: “Svi su se mudraci složili oko toga da je osnova svih mudrosti ćutanje!”

Selefi su uvjek puno hvalili ćutanje tj. ne pričanje o lošem i o onome što te se ne tiče zbog žestine koju takava komunikacija ostavlja na dušu. Ljudi najčešće zapadaju u taj problem, a selefi su se liječili od toga i borili se protiv svojih duša navikavajući ih na šutnju o onome što ih se ne tiče.

Da li vagaš svoje riječi

Da li vagaš svoje riječi?
Da li vagaš svoje riječi?

– Slavljen neka je Uzvišeni Allah! Koliko li samo pričamo, ispitujemo, istražujemo i žudimo za stvarima koje nam nisu od nikakve koristi ni na dunjaluku, a ni na ahiretu; to je, doista, suvišan i bezvjerdan govor i kada bi čovjek sam sebi svodio račun na kraju dana prije nego li ode na spavanje, vidio bi da je njegov govor o onome u čemu nema koristi, niti ploda ili razultata mnogo prisutniji nego li govor o onome u čemu ima koristi.

Najviše što uvodi u vatru

– Prenosi se od Muaza ibn Džebela radijellahu anhu da je on rekao Vjerovjesniku alejhi selam: “O Allahov Vjerovjesniče, zar ćemo biti pitani i za ono što budemo govorili?” a Poslanik je odgovorio: “Majka te neimala! Pa zar će ljude u vatru na lica i noseve bacati išta drugo do riječi izgovorene jezicima.” (Et-Tirmizi- hasen sahih)

– Rekao je ibn Redžeb obajšnjava da vanjština ovog hadisa ukazuje na to da ono zbog čega ljudi najčešće ulaze u vatru je izgovaranje jezicima, a doista u grijeh izgovaranja spada i:

  1. Širk, a on je najveći grijeh kod Allaha aze ve džel.
    2. Govor o Allahu bez znanja – ovo je sudrug širku.
    3. Lažno svjedočenje koje je upoređeno sa činjenjem širka Allahu Uzvišenom.
    4. Isto tako sihr i potvora i drugi veliki i mali grijesi poput laganja, gibeta, i nemimeta.
    5. Ostali grijesi koji su u vidu djela, a koji većinski bivaju popraćeni govorom koji ih pomaže u tom griješenju.

U hadisu kojeg prenosi Ebu Hurejre radijellahu anhu kaže Vjerovjesnik alejhi selam: “Najviše što ljude uvodi u vatru su dva otvora: usta i spolni organ.” (Ahmed i Et-Tirmizi)

Ispravnost jezika i njegov trag na djelima

– Jahja ibn Ebi Kesir kaže da se govor čovjeka utiče na njegova djela – čini ih ispravnim ili neispravnim.

Posljedice bezvrijednog i bespotrebnog govora

– Ibn El-Kajim kaže: “Što se bespotrebnog govora tiče, to robu doista otvara vrata šerâ, a sva ta vrata su ulazi šejtanima – na suprotnoj strani sustezanje od takvog bezvrijednog i bespotrebnog govora zatvaraju upravo šejtanu sva ta vrata. A koliko li je samo ratova započelo zbog jedne riječi!”


Iz knjige Dersovi odgoja iz hadisa vjerovjesnika
Autor: Halid el-Husejnan
Priprema i naslov: Menhedž
Ostali dersovi iz serijala ovdje