Naslovnica Akida Da li neko može vidjeti Uzvišenog Allaha na dunjaluku

Da li neko može vidjeti Uzvišenog Allaha na dunjaluku

768

Pitanje: Da li neko može vidjeti Uzvišenog Allaha na dunjaluku, svejedno bio on vjernik ili nevjernik, ili je to pak, moguće samo za vjernike?

Odgovor:

Sva hvala pripada Uzvišenom Allahu, a zatim:
Viđenje Uzvišenog Allaha na dunjaluku se ne može ostvariti nikom, niti vjernicima a niti nevjernicima. Muslim u svom Sahihu bilježi predaju da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, na dan kada je ljude upozoravao na Dedždžala, rekao:
„Znajte da niko od vas neće vidjeti svog Gospodara sve dok ne umre“.1

Također, i Musa, alejhis-selam, je tražio da vidi Uzvišenog Allaha, ali mu Allah to nije udovoljio.

Rekao je Uzvišeni Allah: „I kad Nam Musa dođe u određeno vrijeme, i kada mu Gospodar njegov progovori, on reče: ‘Gospodaru moj, ukaži mi se da Te vidim!’ ‘Nećeš Me vidjeti’, reče, ‘ali pogledaj u ono brdo, pa ako ono ostane na svome mjestu, vidjet ćeš Me!’ I kad se Gospodar njegov onom brdu otkri, On ga sa zemljom sravni, a Musa izgubi svijest i strovali se. Čim se osvijesti, reče: ‘Uzvišen si Ti! Kajem Ti se, ja sam vjernik prvi!'“2

Pa onaj ko tvrdi da viđa Allaha na dunjaluku, takav tvrdi da je bolji od Musaa, alejhis-selam.

Rekao je šejhul-islam Ibn Tejmijje, rahimehullah:
‘Kur'anskim tekstom je pritvrđeno da je Musau bilo rečeno: „Nećeš Me vidjeti“, i da je viđenje Allaha Uzvišenog vrijednije i bolje od spuštanje Knjige sa nebesa, kao što je to rekao Uzvišeni Allah:

„Oni kojima je data Knjiga traže od tebe da im s neba spustiš Knjigu. Pa od Musaa su tražili i više od toga, kad su rekli: ‘Pokaži nam Allaha!'“, pa ko kaže da od ljudi ima onih koji Ga vide, taj tvrdi da su takvi veličanstveniji od Musaa ibn ‘Imrana, i tvrdnja takvog jeste katastrofalnija od tvrdnje onoga ko tvrdi da mu je Uzvišeni Allah sa neba spustio Knjigu’.3

I rekao je:
‘Svako ko tvrdi da je svojim očima vidio svoga Gospodara prije smrti, njegova tvrdnja je ništava po konsenzusu ehlis-sunneta vel-džemata, zato što su se oni složili oko toga niko od vjernika neće svojim očima vidjeti svoga Gospodara sve dok ne preseli na ahiret’.4

Isto tako, šejhul-islam je pojasnio da se učenjaci razilaze samo kada je specifičnost Vjerovjesnika u pitanju, pa je kazao:

‘Učenjaci su složni oko toga da niko od vjernika neće vidjeti Allaha na dunjaluku, a nisu se razišli osim po pitanju toga da li je to specifično samo za Vjerovjesnika, iako je velika većina učenjaka na tome da on, sallallahu alejhi ve sellem, svojim očima nije vidio Alaha na dunjaluku, a na ovo ukazuju sahih predaje koje se prenose od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, od ashaba, radijellahu anhum, i ostalim imama muslimana’.5

A Allah Uzvišeni najbolje zna.

Izvor: https://islamqa.info/ (web sajt šejha Munedžida)
Prijevod sa arapskog: Menhedz.com (naslov je od Menhedža)

Bilješke:

1 Poglavlje: kazivanje o Ibn Sajjadu.
El-A'raf: 143.
3 Medžmu'ul-fetava (2/336).
4 Medžmu'ul-fetava (3/389).
5 Medžmu'ul-fetava (2/335).