Grijeh koji ti može uništiti sva dobra djela!

4272

O grijehu koji uništava srce čovjeka i koji može uništiti sva dobra djela. Da nas Allah sačuva od činjenja ovog grijeha!

(Dnevni podsjetnik)